به گزارش رادیوسهام ، مصطفی قلی خسروی گفت: تولید مسکن می تواند در عرضه و تقاضا توازن ایجاد کند.

او گفت: ما باید عمل جراحی در بخش بافت های فرسوده انجام دهیم تا شاهد رونق در بازار مسکن باشم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: در سال های ۶۸، ۸۶ و ۹۱ مسکن با رشد قیمت همراه بود که می توانیم علت آن را کاهش تولید مسکن دانست.

او افزود: در سال های گذشته با ساخت و ساز در مسکن مهر، قیمت مسکن کاهش داشته است.

قلی خسروی گفت: متاسفانه هنوز در حوزه تولید سنتی عمل می کنیم و ساخت و ساز های ما صنعتی نیست و اگر این تحول صورت گیرد می تواند با کاهش قیمت همراه باشد.

او افزود: صنعتی شدن تولید مسکن موجب سرعت در تولید است و باید برای تحقق آن بروکراسی آن نیز تسهیل شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اجرای طرح در بافت های فرسوده گفت: دولت می تواند با ایجاد انگیزه در بخش خصوصی آن را توسعه دهد.