تفاوت برنامه‌های فصلی با برنامه‌های شکست خورده در این است که محور اصلی فعالیت‌ها به جای پروژه محوری محله محور شده است. یعنی به جای اینکه قبلا در تهران برای سایر شهرها تصمیم می‌گرفت اما در رویکرد جدید نقش اصلی به محله داده شده است نه مرکز.

کسانی که اصلا نیازی به مسکن نداشتند وارد این چرخه شده و تقاضای مسکن به سمت وجه کاذب حرکت می‌کرد.

بر این اساس با استفاده از صندوق پس‌انداز مسکن یکم تسهیلات با سود ۶ درصدی که از سود مسکن مهر نیز کمتر است پرداخت می‌شود.

مدل یارانه پرداخت مستقیم عملیاتی نشد با وجود اینکه وعده ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی طی ۳ سال گذشته را داده بودیم اما در بافت‌های هدف فقط ۴۹ هزار واحد ساخته شده و نتوانستیم به تعهدات خود عمل کنیم.

وی دلیل این عدم تحقق وعده را عملکرد سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و افزود: در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ باید یارانه ۵۰ درصدی سود بانکی در دوره مشارکت ساخت توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شد که متاسفانه این اقدام هنوز محقق نشده است.

در مصوبه اردیبهشت امسال دولت مقرر شد از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد تا بر این اساس سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود.

تسهیلات ارائه شده برای دو سال است که به توسعه‌گران اعطا می‌شود و بعد از دوره ساخت واحد مسکونی به سپرده‌گذاران منتقل می‌شود تا آنها بتوانند از وام ۶ درصدی صندوق پس‌انداز مسکن یکم استفاده کنند.

این میزان ۲۰ درصد اراضی شهری را شامل می‌شود که ۱۰ میلیون نفر در آن ساکن است. برای اجرای برنامه بازآفرینی شهری در این اراضی شهری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان طی ۵ سال آینده نیاز داریم.

منابع مورد نیاز برای بازآفرینی شهری توسط دولت، شهرداری‌ها و بخش خصوصی تامین می‌شود. به عبارتی دیگر ۴۰ درصد حجم مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن به عهده بخش خصوصی است که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

۷ هزار میلیارد تومان نیز توسط شهرداری‌ها و ۸ میلیارد تومان دیگر توسط دولت باید تامین شود. بر اساس بررسی‌های صورتی گرفته سال ۹۶، شهرداران ۸۷۰۰ میلیارد تومان در طرح‌های بازافرینی شهری هزینه کردند که ۱۷۰۰ میلیارد تومان از رقم مورد نظر ما نیز بیشتر است.

تاکید رئیس جمهوری این است که این اراضی در وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های دولتی برای اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری در اختیار سازندگان قرار گیرد.

دستگاه‌های خدمات رسان هر کدام بایستی سالانه ۳۵ میلیارد تومان در بازافرینی شهری به توسعه‌گران تخفیف بدهند.