تا کنون بیش از ۴۴۰ هزار نفر برای دریافت ارزان ترین و مناسب ترین شکل تسهیلات خرید مسکن که هم اکنون از طریق سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود اقدام به سپرده گذاری در صندوق یکم کرده اند طوری که در حال حاضر روزانه به طور متوسط حدود ۱۲۰۰ متقاضی جدید نیز به جمع متقاضیان و سپرده گذاران قبلی اضافه می شود.

طی سال های اخیر چند گروه عمده در راس سیاست های حمایتی دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن قرار گرفته اند؛ خانه اولی ها، ساکنان بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی،گروه های کم درآمد و زنان خود سرپرست خانوار و همچنین همه متقاضیان مصرفی واحدهای مسکونی افرادی هستند که به اعتقاد دولت باید تامین مسکن آن ها در چارچوب برنامه ها و سیاست های حمایتی مناسب دنبال شود.

همه این گروه ها به خصوص خانه اولی ها، ساکنان بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی متقاضی خرید مسکن در سال های اخیر، به تسهیلات مناسبی به منظور ساخت و خرید مسکن دسترسی داشته اند که مناسب ترین شکل آن، تسهیلات پرداخت شده از سوی صندوق پس انداز مسکن یکم با نرخ سود تک رقمی و دوره بازپرداخت مطلوب در مقایسه با سایر تسهیلات است.

 در حالی که بازار معاملات مسکن طی سال های اخیر در رکود به سر می برد سیاست های حمایتی دولت و شبکه بانکی همچون پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و با سقف نسبتا مناسب به متقاضیان مصرفی بعنوان یکی از عوامل ایجاد رونق در بازار مسکن از سمت تقاضای مصرفی قابل شناسایی است.

این در حالی است که دولت در سال جاری و سال های پیش رو نیز سیاست های حمایتی خود در ارتباط با متقاضیان مصرفی خرید مسکن را ادامه خواهد داد؛علاوه بر سیاست های قبلی همچنین سیاست های جدیدی در دستور کار قرار گرفته است که مهمترین این سیاست ها رونق بخشی به بازار معاملات مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری از طریق جریان بازآفرینی شهری است.

علاوه بر آنکه در پی اجرای این سیاست بخش زیادی از متقاضیان مصرفی خرید مسکن به واحدهای مناسب خرید و متناسب با سطح اقتصادی و توان مالی آن ها دسترسی یافته و صاحب مسکن می شوند، محدوده های هدف نوسازی نیز با همکاری توسعه گران بازسازی و نوسازی شده و در واقع دو هدف عمده دولت در حوزه مسکن یعنی نوسازی بافت های فرسوده و تامین مسکن مورد نیاز گروه های مصرفی محقق خواهد شد.

با هدایت سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم به ساخت و سازهای جدید در محلات هدف نوسازی، انگیزه فعالیت برای توسعه گران، انبوه سازان و سایر سازندگان در بافت های فرسوده شهری افزایش می یابد.