در ماه فروردین سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش هر یک متر مربع از واحدهای مسکونی معامله شده در کلان شهر تهران ۵۵،۳  میلیون ریال بوده است که این حجم از معامله در فروردین ماه، به نسبت همین ماه در سال ۱۳۹۶  حدود ۲۹،۵ درصد زیاد تر از قبل شده و با افزایش مواجه بوده است. همچنین در ماه اردیبهشت سال ۱۳۹۷ هم  متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی که در شهر تهران معامله شده است،  به مبلغ ۵۹،۸ میلیون ریال رسیده است که این میزان به نسبت ماه اردیبهشت سال ۱۳۹۶   ۳۴،۸ درصد رشد داشته است و با افزایش روبرو بوده است.

املاک تهران

بررسی ها و آمار ذکر شده بیان گر این است که در مدت ۲ ماه گذشته، قیمت مسکن در کلان شهر تهران تحت عنوان دماسنج تغییر و تحولات صنعت ساخت و ساز در کشور، به شکل متوسط  با رشدی به میزان ۳۲ درصد مواجه بوده است و این رشد در حالی است که نرخ تورم در ماه هایی که از آن اسم بردیم(فروردین و اردیبهشت) زیر ۱۰ درصد بوده است.

در مورد همین موضوع، «فرشید پور حاجت» دبیر کانون انبوه سازان ایران این گونه بیان کرد: اگر دولت ها بتوانند نرخ تورم سالیانه را کنترل کنند، نباید شاهد رشد قیمت های نامتعارف مسکن در بازار باشیم.

فرشید پور حاجت یکی از بزرگ ترین و موثرترین مولفه هایی که بر روی میزان تولید مسکن در کشورمان اثر زیادی می گذارد زیاد شدن نرخ تورم عنوان کرد و با اشاره به زیاد شدن قیمت مسکن در ماه های گذشته در کلان شهر تهران این گونه بیان کرد: افزایش نامتعارف قیمت مسکن بر میزان عرضه آن نیز تاثیر گذار است و در مجموع ثبات بازار مسکن را به هم می زند.

دبیر کانون انبوه سازان ایران همچنین با اشاره به این موضوع این مسئله را نیز عنوان کرد: البته با اعمال سیاست های سرکوبگرانه نیز نمی توان بازار مسکن را کنترل کرد و این بخش برای رسیدن به ثبات بیش از هر چیز به تعادل در عرضه و تقاضای مسکن بستگی دارد.

با توجه به تازه ترین گزارش و آماری که از سوی بانک مرکزی منتشر و ارائه شده است در ماه اردیبهشت بیشتر از ۱۹ هزار واحد مسکونی در شهر تهران به فروش رسیده است که این میزان از فروش واحدهای مسکونی نسبت با ماه اردیبهشت سال ۱۳۹۶ با رشدی به میزان ۱۶،۷درصد مواجه بوده است. بیشترین میزان از فروش واحدهای مسکونی در شهر تهران به منطقه ی ۵ مربوط می شود. لازم به ذکر این موضوع است که  منطقه ۵ شهر تهران با رشدی به میزان ۵۳،۳ درصد بیشترین افزایش قیمت را هم نسبت به ماه اردیبهشت سال ۱۳۹۶ داشته است.

املاک تهران

اما با این وجود و مجموعاً در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۷  حدود ۲۴ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در کلان شهر تهران به فروش رفته است که این میزان از فروش، به نسبت همین مدت در سال گذشته  ۱۱ درصد با رشد روبرو شده است.

در این مدتی که ذکر شد، قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی که در بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران معامله شده است، ۵۷،۵ میلیون ریال بوده است که این میزان از معامله را اگر با معامله های صورت گرفته در همین مدت در سال ۱۳۹۶ مقایسه کنیم، متوجه افزایش ۳۲،۲ درصدی معامله های مسکن می شویم.