در رابطه با اینکه چرا قیمت مسکن به یک باره طی چند ماه با افزایش قابل توجه مواجه شد، چند دلیل را می توان متصور شد؛ نخست اینکه طبیعتا مردم سرمایه خود را با تورم اعلامی از سوی دولت مقایسه می کنند در این شرایط وقتی بازارهای موازی با بخش مسکن یعنی بازارهای سکه و ارز طی مدت کوتاهی سودهای کلان نصیب سرمایه گذاران می کند بنابراین به تدریج استقبال از بازارهای موازی مسکن افزایش می یابد و سرمایه گذاری در حوزه مسکن نیز کاهش پیدا می کند.

در نتیجه  وقتی مردم سرمایه های خود را با سرمایه گذاران بازارهای موازی از جمله سکه که طی دو ماه ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد، مقایسه می کنند با کاهش سرمایه گذاری در حوزه مسکن مواجه می شویم که این عدم تعادل اقتصادی در بازارهای مختلف می تواند به بازار مسکن تسری یابد.

البته این افزایش قیمت اخیر را نمی توان طبیعی دانست و به احتمال بسیار زیاد این افزایش قیمت، حبابی است.

ماهیت بخش مسکن نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی این است که ریسک سرمایه گذاری در این صنعت بسیار پایین است و در غالب موارد، تمرکز دولت بر تسهیلات مسکن در نهایت می تواند منجر به افزایش قدرت خرید خانوار همراه با تضمین بازپرداخت و اشتغالزایی شود.

تحت این شرایط دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند تا تسهیلات با نرخ سود پایین بدون شرط سپرده گذاری و بدون انتظار یک ساله به متقاضیان پرداخت شود.

اگر دولت تسهیلات بدون سپرده با سودهای پایین به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کند می تواند در رونق بازار مسکن موثر باشد.