شرط موفقیت سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی ساخت واحدهای مسکونی با سه ویژگی مصرفی، ارزان‌ قیمت و کوچک‌ متراژ است و سرمایه گذاری به شکل قبل جذاب نیست. دوره رونق کنونی متفاوت از دوره های گذشته است. به بیان دیگر در این دوره، هر کسی حاضر به خرید با هر قیمتی و هر آپارتمانی نیست.

در این دوره بازار مسکن بیشتر به سمت افزایش تقاضای مصرفی و واقعی، سطح کمتر معاملات در مقایسه با دوره‌های قبلی رونق و محافظه‌کاری بیشتر از سوی متقاضیان و فعالان بازار حرکت می کند بنابراین در واقع با نوعی حرکت سنجیده مخاطبان در بازار مواجه خواهیم بود. در بخش عرضه نیز برخی با هدف کسب بازدهی به صورت موقت وارد ساخت و ساز خواهند شد اما این حضور باید محدود به واحدهای میان متراژ باشد.

سرمایه گذاران کلان بسیار زیرک هستند آنان محاسبه و رفتارهای خاص خود را دارند. در واقع نه فریب برخی تحرکات مقطعی را می خورند نه دست به ریسک بالا می زنند. بنابراین نباید به رفتار سرمایه گذاران کلیشه ای نگاه کرد آنها با حساب و کتاب وارد بازار می شوند.

خریداران مصرفی باید با لحاظ مجموع شرایط، به بازار وارد شوند چرا که ورود آنها به بازار برای تامین نیاز مصرفی و سرپناه است.

برای جستجو در میان صدها هزار آگهی مسکن ثبت شده در سایت‌های ملکی و یا آشنایی با قیمت ملک در بازار می‌توانید از سایت ملکپرداز استفاده نمایید.