اوایل اردیبهشت ماه بود که نماد تملی رسما رونمایی و اوراق بانک ملی که به پشتوانه سپرده‌های کوتاه‌مدت طرح مسکن این بانک منتشر می‌شود، در فرابورس قابل مبادله شد. با این اتفاق پس از گذشت حدود دو سال از مجوز بانک مرکزی به بانک‌های تجاری برای ورود به عرصه اعطای تسهیلات مسکن، سرانجام یک بانک دولتی از این مجوز استفاده کرد تا به تامین مالی مسکن کمک کند.

اوراق تملی در روز نخست رونمایی به قیمت تقریبی ۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان مبادله شد اما طی ۱۰ روز رقابت در بازار اوراق تسهیلات دو بانک مسکن و ملی، قیمت این اوراق قدری افزایش یافت.

شواهد از نحوه قیمت‌گذاری اوراق بانک ملی که با نماد تملی عرضه شده است، نشان می‌دهد قیمت این اوراق در تبعیت از اوراق تسه بانک مسکن طی روزهای اخیر با وجود حجم عرضه و تقاضای محدود و اندک قدری افزایش یافته است.

در حال حاضر قیمت اوراق بانک مسکن به تعیین کننده قیمت اوراق تملی تبدیل شده است. در اواخر هفته گذشته میانگین قیمت اوراق تسهیلات بانک مسکن در نمادهای مختلف ۶۶ هزار تومان بود و این در حالی است که آخرین مبادلات اوراق بانک ملی نیز به همین قیمت ثبت شده است.

تعداد اوراق منتشر و عرضه شده در بازار توسط بانک مسکن بیشتر و در نتیجه در دسترس‌تر است؛ ثانیا سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل اوراق تسه دست‌کم تا آخر خرداد ماه از سقف تسهیلات پرداختی از سوی بانک ملی بیشتر است چرا که بانک مسکن علاوه بر تسهیلات اصلی و یک فقره جعاله، تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی دیگری به متقاضیان به شکل بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق پرداخت می‌کند و همین موضوع حداقل فعلا جذابیت اوراق بانک مسکن را نسبت به بانک ملی بیشتر نگه داشته است.

از طرفی  فعلا خریداران اوراق مسکن بانک ملی قصد استفاده از تسهیلات خرید مسکن در کوتاه‌مدت را ندارند، چرا که برای خرید اوراق بیشتر عجله نمی‌کنند. طرف عرضه هم اصراری به فروش در کوتاه مدت ندارد و همین موضوع موجب شده کل اوراق مبادله شده تملی در طول ۱۰ روز گذشته حتی برای اخذ یک فقره تسهیلات انفرادی ۶۰ میلیون تومانی نیز کفایت نکند.