مجید تیموری اظهار کرد: در این مدت و در سال 92، هفت روستا، 43 روستا در سال 93 و در سال 94 نیز 23 برای روستا طرح هادی تهیه یا بازنگری شده است.

به گفته وی، برای اجرای طرح های هادی روستاهای این استان 251 میلیارد ریال اعتبار و برای تهیه و بازنگری این طرح ها هشت میلیارد و 820 میلیون ریال هزینه شده است.

وی هدف از اجرای طرح هادی در روستاها را گامی مهم در جهت توسعه، عمران و آبادانی روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان اعلام کرد و افزود: با اجرای این طرح، سیمای روستا در حال تغییر است که این نیز به نوبه خود سبب رضایت عمومی جامعه می شود.

تیموری تاکید کرد: اجرای طرح هادی در روستاها تاثیرات چشمگیری در راستای بالا رفتن سطح بهداشت عمومی و رفاه روستاییان دارد.

در مجموع 604 روستای مشمول طرح هادی در استان ایلام وجود دارد