بازار مسکن، بی‌ارتباط و مستقل از تغییر و تحولات سایر بازارهای اقتصادی نیست اما در این مقطع با لحاظ واکنش‌های جهانی به‌خصوص از ناحیه کشورهای اروپایی به اقدام ترامپ  و همچنین دستور رئیس‌جمهوری کشورمان به وزیر امور خارجه برای مذاکره سریع با ۵ کشور متعهد در برجام، می‌توان گفت: خروج آمریکا از برجام به معنای پایان این توافق بین‌المللی نیست.

بازار معاملات مسکن در دوره پساخروج، به یکی از دو مسیر قابل پیش‌بینی، وارد خواهد شد. چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار معاملات مسکن در دوره پساخروج را می‌توان در دو سناریو تشریح کرد.

 در سناریوی اول که سناریوی غالب به نظر می‌رسد ، تقاضای مصرفی خرید مسکن به نوعی، اختیار عمل بیشتر از گذشته پیدا می‌کند. در این مسیر تقاضای سرمایه‌ای و همچنین میل به سفته‌بازی در بازار ملک مسکونی، نسبت به سال گذشته، کاهش چشمگیری پیدا می کند. شرایطی که در بازار مسکن با مهار شدن سفته‌بازی‌های ملکی دوران رونق، رقم می‌خورد در نهایت تورم شدید ماه‌های اخیر در این بازار را به کنترل در می‌آورد و از این بابت به نفع خریداران مصرفی خواهد شد.

در سناریوی دوم، جو صبر و انتظار در بازار معاملات مسکن کماکان وجود خواهد داشت و همزمان رفتارهای ناشی از ناپایداری متغیرهای بیرونی در بازار مسکن به گونه‌ای رخ خواهد داد که تغییری در حجم معاملات ملک رخ ندهد. در این سناریو، وزنه اثر روانی تحولات بازارهایی همچون ارز بر بازار مسکن بیشتر می‌شود و تبعیت تورم مسکن از بازدهی بازارهای موازی مشاهده خواهد شد. از میان این دو سناریو، بروز سناریوی اول بیشتر خواهد بود.

خروج ترامپ از برجام، تاثیر کوتاه‌مدت قابل توجه و مستقیم بر بازار مسکن ندارد، اما ترکیب این رخداد با سایر متغیرهای بیرونی و درونی، در میان‌مدت و بلندمدت، بر روند بازار همچون طول زمانی رونق یا میزان تورم مسکن اثر خواهد گذاشت.