اگرچه نوسان قیمت در بازار ملک همیشگی است و از طرفی در ماه‌های اخیر که معاملات مسکن رونق گرفته، افزایش قیمت ملک قدری سرعت گرفت، اما بررسی ها نشان می‌دهد قیمت‌های پیشنهادی اغلب فایل‌های مسکن با واقعیت قیمتی که از آخرین معاملات انجام شده قابل برداشت است، فاصله چشمگیری دارد.

لازم است متقاضیان خرید ملک به ویژه خانه‌اولی‌ها که با بودجه محدود به امید انجام بهترین خرید وارد بازار می‌شوند، از آخرین قیمت‌های قطعی که در معاملات نشسته است، آگاه باشند.

قیمت آپارتمان‌های میان‌متراژ فایل شده در بنگاه‌های املاک  معمولا بین ۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از بهای ثبت شده در آخرین معاملات مسکن در فروردین و نیمه اول اردیبهشت است، از این رو لازم است متقاضیان خرید ملک به ویژه خانه‌اولی‌ها که با بودجه محدود به امید انجام بهترین خرید وارد بازار می‌شوند، از آخرین قیمت‌های قطعی که در معاملات نشسته است، مطلع باشند. با فرض اینکه زوج‌های خانه اولی دو فقره وام ۸۰ میلیونی و یک فقره وام جعاله ۲۰ میلیونی را از بانک عامل بخش مسکن دریافت کنند و با احتساب دو فقره سپرده ۴۰ میلیون تومانی در صندوق پس‌انداز مسکن یکم و مبلغ ودیعه که در زمان اجاره آپارتمان نزد مالک سپرده‌اند، حداقل بودجه بسیاری از زوجین برای ورود به بازار مسکن ۳۰۰ میلیون تومان است و این میزان با پس‌انداز بیشتر یا تامین مالی به هر روش دیگری، به ۴۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد.