بر طبق این گزارشی که بانک مرکزی ارائه نموده است، در مدت ۳۱ روز فروردین ماه سال قبل، ۵۳۸۴ فقره معامله آپارتمان مسکونی در شهر تهران صورت گرفته است که در این معامله ها در ماه فروردین امسال با کم شدن ۸،۵ درصدی به تعداد ۵۰۴۶ فقره رسیده است. در ماه اسفند سال ۹۶ حدود ۱۲۳۰۷ معامله مسکن صورت گرفته است که این میزان حدود ۵۹ درصد از معامله های صورت گرفته در بازار مسکن را در ماه فروردین امسال به خود اختصاص داده است.

املاک تهران

در حوزه ی تغییر و تحولات قیمتی بازار مسکن، بر طبق گزارشی که بانک مرکزی داده است و بررسی دقیق آن به این نتیجه می رسیم که ، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در ماه فروردین سال جاری به نسبت فروردین سال قبل، حدود ۲۹،۵ درصد زیادتر از قبل شده است. اگر ما این جزئیات را به طور دقیق و جزئی تر بررسی کنیم متوجه می شویم که در منطقه ی یک شهر تهران میانگین قیمت مسکن در ماه فروردین سال قبل حدود ۸ میلیون تومان برای هر متر مربع بوده که این نرخ با رشد حدود ۴ میلیون تومان در ماه فروردین امسال به میزان ۱۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

در منطقه دو کلان شهر تهران هر متر مربع مسکن در طی ماه فروردین سال ۱۳۹۶ بیشتر از ۶ میلیون تومان برای هر متر مربع بوده است که این میزان در ماه فروردین امسال از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است. این وضعیت برای واحدهای مسکونی معامله شده در منطقه ۳ شهر تهران بوده است. در منطقه ی ذکر شده میانگین قیمت مسکن برای هر متر مربع واحد مسکونی که معامله شده است، ۸ میلیون تومان بوده است که این میزان با زیاد شدن بیش از ۲ میلیون تومانی از مرز ۱۰ میلیون تومان هم عبور کرده است.

میانگین قیمت مسکن در منطقه ۶ شهر تهران در حدود ۶ میلیون تومان در ماه فروردین سال ۱۳۹۶ بوده است که این میزان با رشدی در حدود ۲ میلیون تومانی به مرز ۸ میلیون تومان (۷،۸میلیون تومان) رسیده است.

در مناطق ۴ و ۵ کلان شهر تهران با وجودی که در ماه فروردین سال ۱۳۹۶ میانگین قیمت مسکن در هر متر مربع واحد مسکونی  چیزی در حدود ۴ میلیون تومان بوده است که یک سال بعد، یعنی در ماه فروردین سال ۱۳۹۷ قیمت مسکن در منطقه ۴ به حدود ۶ میلیون تومان و در منطقه ۵ به حدود ۷،۱ میلیون تومان زیاد تر شده است.

در منطقه های ۷ و ۸ و همچنین ۱۳ شهر تهران، میانگین قیمت حدود ۴ میلیون تومان البته در مرز این مبلغ بوده است که به حدود ۵ میلیون تومان (در ماه فروردین امسال) افزایش پیدا کرده است.

املاک تهران

همچنین در منطقه ۱۸ شهر تهران میانگین قیمت مسکن در هر متر مربع واحد مسکونی که معامله شده است در سامانه کد رهگیری به میزان دو میلیون تومان بواده است که در ماه فروردین امسال به حدود ۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت متوسط مسکن در منطقه های ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ شهر تهران هم تقریباً به وضعیت منطقه ی ۱۸ شباهت داشته است.

در منطقه ۱۴ شهر تهران، میانگین قیمت مسکن در هر متر مربع واحد مسکونی در فروردین ماه سال ۱۳۹۶، اندکی بیشتر از ۳ میلیون تومان بوده است که این میزان در ماه فروردین سال ۱۳۹۷ به قیمت ۴ میلیون تومان تنه زده است.