در راستای تفاهم وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته است، هفته پیش شورای پول و اعتبار با هدف کمک به خانه اولی ها و بازسازی بافت های فرسوده در مناطق شهری و روستایی نرخ سود تسهیلات یکم را تغییر داد.

بر اساس تصمیم هیات سیاست گذاری پولی ایران نرخ سود تسهیلات در مناطق شهری با یک و نیم واحد درصد کاهش از ۹٫۵ درصد به هشت درصد رسید.شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سود در بافت فرسوده شهری را نیز از ۸ درصد به شش درصد کاهش داد. این کاهش، منجربه کم شدن مبلغ اقساط ماهانه تسهیلات میشود و استفاده از این تسهیلات توسط خانه اولی ها، آسانتر می‌شود.

کاهش نرخ سود تسهیلات یکی از موانع جدی برای ورود متقاضیان خانه اولی به بازار مصرفی خرید مسکن را حذف کرده است. زیرا زوج های زیادی امکان پرداخت اقساط با نرخ های سود قبلی را نداشتند.

تحریک تقاضا و افزایش حضور متقاضیان خرید مسکن در بازار می تواند پیام مثبتی برای سمت عرضه نیز محسوب شود. سازندگان با توجه به حضور متقاضیان در بازار قطعا نشانه ای برای ازسرگیری عملیات پروژه های ساختمانی را دریافت خواهند کرد و به این ترتیب بخش عرضه و تقاضا در بازار نیز به یک تعادل نسبی مناسب دست خواهد یافت.

در نتیجه با کاهش نرخ سود تسهیلات، میزان تقاضا برای ثبت نام و اخذ این نوع تسهیلات بالا می رود. از این رو برای بر هم نخوردن تعادل میان منابع و مصارف صندوق یکم باید تمهیداتی از جمله افزایش سرمایه بانک مسکن و پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات اندیشیده شود. که این رقم برای جبران کسری منابع صندوق، از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می شود.