در گزارش مربوط به تحولات بازار ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در پاییز ۹۶، افزایش ۶/ ۱۰ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ۸/ ۰ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در فصل پاییز ٩۶ نسبت به فصل پاییز ٩۵ اعلام شده است. بر این اساس، تعداد ٢٢۶٢ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در فصل پاییز ١٣٩۶ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴/ ۱۴ درصد افزایش داشته است.

در فصل پاییز سال ١٣٩۶، تعداد ١۶٣٠۴ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای ساخت‌وساز از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱/ ۱۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶/ ۱۰درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هریک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۲/ ۷ واحد بوده است.

بیشترین تغییرات فصلی مربوط به این شاخص، در تابستان با تورم فصلی ۳/ ۷درصد گزارش شده است. بر این اساس،شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ١٣٩۶ با ۳/ ۱۲ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩۵، به عدد ۱/ ۲۱۲ رسید، در حالی‌که این شاخص در سال ١٣٩۵ عدد ۹/ ۱۸۸ بوده و نسبت به سال ١٣٩۴، ۶/ ۶درصد افزایش یافته بود.  شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در گروه آهن‌آلات، میلگرد و پروفیل درب و پنجره با ۹/ ۳۲ درصد، گروه خدمات با ۵/ ۷ درصد و گروه سیمان، بتن، شن و ماسه با ۹/ ۱۴ درصد افزایش در سال ۹۶ نسبت به سال قبل، به ترتیب بیش‌ترین تاثیر را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به سال قبل (١٣٩۵) داشته‌اند.