سهم آپارتمان‌های قدیمی‌ساز از کل معاملات ماهانه مسکن براساس عمر بنا در مقایسه با اوایل دوره پیش ‌رونق بازار معاملات ملکی دو  برابر شده است. در حالی که سهم این گروه از آپارتمان‌ها با سن ساخت ۱۶ تا ۲۰ سال در نیمه سال ۹۵ و همزمان با اوایل پیش‌رونق معاملات حدود ۸ درصد از کل معاملات بوده است، این سهم اکنون به ۱۶ درصد افزایش یافته و به این ترتیب اقبال به تملک آپارتمان‌های قدیمی‌ساز در بازار دو  برابر شده است.

افزون بر سهم این گروه از آپارتمان‌ها، حجم فروش ماهانه آنها نیز در معاملات مسکن با رشد پلکانی و مستمر در حدود دو سال اخیر روبه‌رو شده و به این ترتیب روند رشد خرید و فروش آپارتمان‌های ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت در بازار کنونی بالا رفته است.

اگرچه تورم مسکن در تمام گروه‌های سنی وجود داشته است، اما آپارتمان‌های نوساز همواره به‌عنوان کانون افزایش قیمت شناخته می‌شوند و نوسان در سایر گروه‌های سنی ابنیه کم‌دامنه‌تر است. از این رو مسیر خرید واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت در ماه‌های اخیر پرترافیک شده و عده زیادی از متقاضیان مسکن متمایل به خرید مسکن در این گروه سنی می باشند.

در مقابل کاهش سهم فروش آپارتمان‌های نوساز (تا ۵ سال ساخت) نیز طی یک روند پلکانی از اوایل سال گذشته  تاکنون شدت گرفته است به‌طور میانگین حدود ۵۲ درصد از کل معاملات ماهانه مسکن در اوایل دوره پیش‌رونق در گروه سنی نوساز تا ۵ سال ساخت انجام می‌شد. این در حالی است که سهم نوسازها با شروع نوسان افزایشی قیمت آنها در بازار مسکن به تدریج کاهش یافت و در نیمه سال ۹۶ که بازار در آخرین ماه‌های پیش‌رونق قرار  داشت، ۴۷ درصد کاهش پیدا کرد.