رشد 48 درصدی معاملات واحدهای بیش از 200 متر مربع شهر تهران، رشد 52 درصدی معاملات آپارتمان‌های بیش از 600 میلیون تومان و رشد 35 درصدی معاملات منطقه یک، نمایه‌هایی است که نشان می‌دهد سهم خرید و فروش به قصد سرمایه‌گذاری همزمان با رشد قیمت مسکن در ابتدای زمستان 1396 به طور چشمگیری افزایش یافته است. 
این در حالی است که فروردین ماه امسال شاهد کاهش 6.3 درصدی کل معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل و افزایش 29.5 درصدی قیمت بوده‌ایم. شرایط جدید حاکی از آن است که همزمان با رشد قیمت ارز، دو اتفاق در بازار مسکن افتاده است؛ گروهی به قصد حفظ سرمایه خود به سمت دارایی ثابت روی آورده‌اند و فروشندگان، همزمان قیمت‌های پیشنهادی را بالا بردند.
با توجه به بررسی‌های میدانی در فروردین ماه سال جاری در منطقه 5 قیمت پیشنهادی تا 60 درصد و قیمت قطعی تا 47 درصد رشد نشان می‌دهد. اما در نیمه جنوبی شهر تهران جهش معاملات محسوس نبوده است. به طور مثال کمترین میزان رشد کل شهر تهران به منطقه 19 با تنها 4 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل تعلق داشته و این در حالی است که میانگین رشد قیمت مسکن شهر تهران 29.5 درصد بوده است. 

ما بر اساس آخرین آمار سامانه‌های ملکی در 12 روز ابتدای اردیبهشت ماه 1397 بالغ بر 5344 مورد قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران امضا شده که نشان می‌دهد با توجه به نیمه تعطیل بودن فروردین ماه که 5046 معامله به ثبت رسید، خرید و فروش بیشتری نسبت به ماه قبل انجام شده است.
در فروردین ماه 1397 تعداد معاملات شهر تهران به 5046 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 59 و 6.3 درصد کاهش نشان می دهد. در این ماه متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی شهر تهران 5 میلیون و 530 هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 29.5 درصد افزایش یافته است.