بر مبنا اطلاعات سامانه اطلاعات بازار املاک ایران, در نیمه اول اردیبهشت ماه 375 فقره از مجموع 1392 فقره قرداد رهن و اجاره آپارتمان مسکونی انجام شده, رهن کامل بوده و اجاره آنها تا حداکثر 50 هزار تومان بوده است.  همچنین بررسی ها نشان میدهند که بیشتر آپارتمان های مسکونی رهن کامل با متراژ بالا و در مناطق گران قیمت تهران هستند. مالکان آپارتمان های کوچک ترجیح میدهند اجاره بیشتری بگیرند و مالکان آپارتمان های لوکس تمایل بیشتری به رهن کامل دارند. این رفتار مالکان به گفته مشاوران املاک به خاطر رفتار بانک است, چرا که اغلب بانکها به صاحبان سپرده های بیش از 100 میلیون بیش از نرخ 15 درصدی بانک مرکزی سود میدهند و همین باعث تمایل بیشتر مالکان آپارتمان های لوکس به رهن کامل آپارتمان است. اما مالکان آپارتمان های میانمتراژ و کوچک متراژ ترجیح میدهند که به جای چند ده میلیون ودیعه, اجاره بیشتری بگیرند مگر اینکه برنامه خاص اقتصادی برای پول ودیعه داشته باشند.