صبح امروز لایحه پیشنهادی سازمان آب و فاضلاب درباره تمدید یک ساله تامین مالی طرح‌های توسعه شبکه فاضلاب برای دومین بار روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و پرورش، مدیر عامل شرکت آبفا با بیان اینکه امیدوارم اعضای شورای شهر با ا فزایش 20 درصدی حق انشعاب موافقت کنند گفت: در تهران روزانه 3 میلیون متر مکعب آب آماده و روانه سیستم توزیع می شود و این خدمات را کسی نمی بینید؛ اما اگر یک لحظه قطع شود مشکلات فراوانی را سبب می‌شود.
وی در خصوص سرانجام سهم شهرداری از سهام شرکت آبفا، تصریح کرد:‌ ده بار نامه نوشتم که این تاسسیات متعلق به شهر است اما وقتی کسی به دنبال آن نمی‌آید، چه کنم؟
در ادامه ناهید خداکرمی با بیان اینکه موافق متن لایحه نیستم، گفت: چه لزومی دارد که به مراکز آموزشی و ورزشی خاص تخفیف داده شود.
همچنین صدراعظم نوری بابیان اینکه نباید املاک دارای کاربری فرهنگی ، ورزشی و ... مشمول بندهای این مصوبه در خصوص تخفیف باشند گفت: چرا املاک ورزشی که ماهانه چندصدهزار تومان حق عضویت از مردم می‌گیرند باید انشعاب آنها رایگان باشد و یا چرا باید مدارس غیر انتفاعی که این همه شهریه می‌گیرند تخفیف داشته باشند.
همچنین حبیب‌زاده نیز با بیان اینکه بخشی از سهام شرکت آبفا متعلق به شهرداری است، گفت:‌ با توجه به میزان سهامی که به شهرداری تعلق دارد باید شهرداری در هیات مدیره آبفا حضور داشته باشد و از سوی شهرداری و یا شورا افرادی برای عضویت در هیات مدیره آبفا انتخاب شوند.
محسن هاشمی نیز در واکنش به سخنان حبیب زاده گفت:‌ اگر تا کنون کوتاهی در این امر صورت گرفته از جانب شهرداری بوده چرا که باید از این سهم خود استفاده می‌کردند.
به گزارش ایسنا در پایان، اعضای شورای شهر به افزایش 20 درصدی نرخ انشعاب و تمدید یک ساله مصوبه قبلی شورای شهر در خصوص تامین منابع مالی برای طرح‌های توسعه‌ای رأی مثبت دادند.