به گزارش ایسنا، اصغری مهرآبادی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه این واحدها دارای میانگین پیشرفت فیزیکی 60 درصد هستند، تصریح کرد: از مجموع 200 هزار واحد باقیمانده حدود 150 هزار واحد در مراجع قضایی و یا فاقد متقاضی است.

وی خاطرنشان کرد: حدود 60 هزار واحد از تعهد دولت در پروژه مسکن مهر در کشور باقی مانده و دولت برنامه دارد که پروژه مسکن مهر را تا سال آینده به اتمام برساند.

مهرآبادی در سطح استان لرستان 15 هزار واحد مسکن مهر را شروع کردیم که 420 واحد آن نیمه‌تمام است. بقیه به اتمام رسیده و تحویل داده شده است. در شهر بروجرد ساخت بیش از 6000 واحد مسکن مهر در حال انجام است که تا تکمیل آنها زمانی باقی نمانده است.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: موضوعی که در مسکن مهر بروجرد وجود دارد، آماده‌سازی زیرساخت‌ها است. بخش عمده آن انجام شده و بخشی که باقی مانده تا پایان اردیبهشت تمام خواهد شد.

مهرآبادی اضافه کرد: عمده مشکل مسکن مهر بروجرد، موضوع آسانسور است که بخش عمده آن نصب شده ولی موضوعی که مطرح است تائیدیه آن بوده که اجباری شده و طی بررسی ایراداتی وجود دارد که باید رفع شود. در این راستا کارگروهی تشکیل می‌شود که ظرف یک هفته وضعیت آسانسور کلیه بلوک‌ها را بررسی خواهد کرد؛ اگر مطابق استاندارد نبود و مشکلی وجود داشت برآورد می‌کنند که برای اصلاح آنها چقدر هزینه لازم است.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پس از آن هفته آینده جلسه‎ای در تهران برگزار می‌شود؛ علاوه بر آن‌که وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کند، بخشی از اعتبار مورد نیاز را تأمین کند، متولیان رفع نواقص موجود مشخص می‎شوند.

مهرآبادی با اشاره به مشکل تعاونی مسکن مهر توحید بروجرد افزود: موضوع این تعاونی در دستگاه قضایی در حال بررسی بوده و قرار است که با کمک دستگاه  قضایی اسناد و مدارک این تعاونی از هیئت‌مدیره قبلی به هیئت‌مدیره فعلی تحویل شود. مقررشده با هماهنگی دستگاه قضایی مجوز ادامه فعالیت این تعاونی اخذ و ادامه مراحل احداث واحدها انجام شود، همچنین دعوای بین هیئت‌مدیره قبلی و فعلی نیز در دستگاه قضا ادامه یافته و به نتیجه می‎رسد.