سرویس بازار -
بانک مرکزی گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۶» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر کرد.
 
به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس این گزارش: در بهمن ماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۸.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱.۵۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. گزارش ذیل صرفا معطوف به بررسی «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» است.
 
۱ -حجم معاملات مسکن بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از مجموع ۱۸ هزار و ۳۹۲ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۸.۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با بهمن ماه سال قبل ۵.۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.
 
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.
 
همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۱۱.۱ و ۹.۶ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۳.۳ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۱، ۱۰، ۳، ۷ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۲۶.۷ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
 
در بهمن ماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۵۵.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۱ و ۲۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ (معادل ۳۷.۸ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۲۰ (معادل ۱۲.۶ درصد) تعلق دارد.
 
تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در یازده ماهه سال ۱۳۹۶
در یازده ماهه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۶۸.۹ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱۲.۸ درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۸.۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.