به گزارش فصل اقتصاد، در ماه مورد اشاره، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 1 . 55 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 . 22 درصد افزایش نشان می دهد.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال 1396 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. مشروح این گزارش را از فایل زیر بخوانید.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال 1396