به گزارش ملک رادار، بهروز ملکی،کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعلام کرد: در حالیکه برخی موسسات و کارشناسان اقتصادی به طور متوسط رشد بیش از ۱۵ درصدی در قیمت مسکن در سال ۹۷ را پیش بینی می کنند اما سیاست های کلان اقتصادی به ویژه سیاست های پولی و بانکی در این زمینه از عوامل تعیین کننده خواهد بود.

وی با اشاره به مجوز سیاست گذار پولی به بانک ها مبنی بر انتشار گواهی سپرده یک ساله با نرخ ۲۰ درصد،گفت: همین موضوع و موضوعات مشابه دیگر میتواند آهنگ رشد قیمت در بازار مسکن را کاهش دهد.

ملکی با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر وضعیت بازار مسکن نرخ سود سپرده های بانکی است تاکید کرد: خروج بخش قابل توجهی از سپرده ها از بانک ها به دنبال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در پی دستور سیاست گذار پولی برای اعمال نرخ سود سپرده ها تا سقف ۱۵ درصد در شبکه بانکی، یکی از مهمترین عوامل موثر در تحرک بازار مسکن طی ماه های گذشته بود که با صدور چنین مجوزی می توان انتظار داشت که بخشی از سرمایه ها بار دیگر به سمت بازار پول حرکت کند. بنابراین هر گونه تغییر و تحول در سیاست های بازار پول می تواند اثر عینی خود را بر بازار مسکن و رشد این بازار به نحو محسوسی نشان دهد.

وی خاطر نشان کرد: در عین حال هم اکنون شاهد یک تحول جدید در بازار مسکن سایر کلان شهرها و شهرهای کشور به تبعیت از بروز رونق در بازار مسکن شهر تهران هستیم؛ طوریکه مشاهده می شود رونق بازار مسکن در حال سرایت به بازار مسکن این شهرها و کلان شهرهاست.

ملکی تصریح کرد: آمارهای رسمی مربوط به وضعیت تحولات بازار مسکن در شهر تهران منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد، متوسط نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران در دی ماه سال ۹۶ نسبت به دی ماه سال ۹۵، حدود ۱۷ درصد بوده است.بدیهی است که رشد قیمت مسکن در همه مناطق تهران به یک میزان نبوده و حتی محلات مختلف یک منطقه نیز رشدهای یکسانی را تجربه نکرده اند.

وی افزود: هر چند هم اکنون رونق به معنای آنچه در شهر تهران ایجاد شده است در بازار مسکن سایر کلان شهرها و شهرهای کشور مشاهده نمی شود اما نشانه های خروج از رکود در بازار معاملات مسکن این شهرها در حال نمایان شدن است؛ به این علت که معمولا همواره شهر تهران پیشتاز تحولات بازار مسکن بوده است و رونق یا رکود با فاصله زمانی چند ماهه از تهران به این شهرها سرایت کرده است.

ملکی با اشاره به درجات مختلف و متفاوت رشد حجم معاملات و قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران طی ماه های اخیر که در نهایت منجر به ایجاد این برداشت و استنباط از بازار شده است که بازار معاملات آپارتمان های مسکونی وارد فاز رونق شده است، تاکید کرد: رونق ایجاد شده در بازار مسکن شهر تهران که برای دومین ماه پیاپی در دی ماه نیز ادامه یافت و همچنین مشاهده روند تداوم رونق در بهمن ماه ،به زودی به سایر مناطق کشور به ویژه کلان شهرها خواهد رسید و انتظار می رود در این شهرها نیز مشابه پایتخت حجم معاملات و قیمت مسکن دستخوش نوسان شود.

وی خاطر نشان کرد: در سال ۹۷ انتظار می رود به شرط آنکه تحول خاصی در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور روی ندهد تورم مسکن اندکی بالاتر از تورم عمومی حرکت کند؛ این در حالی است که شواهد موجود نشان می دهد همچنان ورود سرمایه گذاران به ساخت و سازها و سرمایه گذاری های تجاری اشتباه است و این بازار فعلا ظرفیتی برای سرمایه گذاری جدید ندارد. با این حال، توصیه اکید به سرمایه گذاران ساختمانی و سازندگان مسکن ورود به بازار واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ ارزان قیمت و با سطح قیمت متوسط است که هم اکنون از سمت غالب گروه های متقاضی برای خرید مسکن مورد توجه قرار دارد. این در حالی است که پیش بینی می شود با توجه به رویه های فعلی و سیاست های حال حاضر مدیریت شهری، سوداگری در بازار مسکن نیز کاهش یابد ؛ طوریکه انتظار می رود به هیچ وجه تجربه سوداگری گسترده مشابه دوره های قبلی رونق در مقطع زمانی فعلی و در ادامه پیش روی بازار مسکن در مسیر رونق تکرار نخواهد شد.