حامد مظاهریان گفت: بانک مرکزی به این دلیل این منع را برای لیزینگ های بانکی گذاشته که نگران است بانک ها سپرده های خود را در لیزینگ ها که سود بیشتری دارد به کار بگیرند.

وی افزود:به همین دلیل بانک مرکزی بانک ها را از این جهت منع کرده است.

*پیگیر کاهش 2 درصدی نرخ سود تسهیلات خرید مسکن هستیم

مظاهریان در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهوری وعده کاهش نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده را داده است آیا این موضوع مربوط به صندوق پس انداز یکم در سال 96 خواهد شد،اظهار داشت:نرخ سود تسهیلات این صندوق در حال حاضر در بافت فرسوده 8 درصد و در سایر بافت‌ها 9.5 درصد است و رئیس‌جمهور نیز قول داده‌اند که دو درصد هم برای بافت فرسوده کاهش یابد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:این صندوق بیشترین رقم و طولانی‌ترین مدت بازپرداخت که همان 12 سال است را پرداخت می کند،پس به خانوار ایرانی می‌توان گفت که این صندوق بهترین راه برای پس‌انداز و خانه‌دار شدن است. 

وی خاطرنشان کرد: ما باید مدام تقاضا را بیشتر و مدام اعلام کنیم که این تسهیلات اگر در حال حاضر 50 درصد ارزش یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد به 70 درصد خواهد رسید بنابراین وزارت راه و شهرسازی پیگیر بهتر شدن صندوق پس‌انداز یکم به نفع متقاضیان و خریداران و کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده است. 

*آیا صندوق پس‌انداز یکم احتمال ورشکستگی دارد؟

مظاهریان در پاسخ به این سؤال که آیا صندوق پس‌انداز خانه اولی ها احتمال ورشکستگی دارد، گفت: منابع و مصارف این صندوق مشخص است، سیاست اصلی دولت هم تقویت این صندوق است و در حال حاضر حدود 360 هزار نفر در این صندوق سپرده‌گذاری کرده‌اند.

وی ادامه داد:آرزوی من این است که این پس‌انداز روزی به بیش از 700 هزار نفر برسد، چون پس‌انداز سالم‌ترین فرایند برای خانه‌دار شدن خانوار است،مردم به تدریج وارد این صندوق می‌شوند و سپرده‌گذاری می‌کنند و صندوق هم به تدریج این تسهیلات را اعطا می‌کند، بنابراین به بازار شوک نمی‌دهد و مشکلی هم از بابت ورشکستگی آن را تهدید نمی کند.