شعار سال: بر اساس آخرین آمار از بازار مسکن شهر تهران در دی‌ماه ۱۳۹۶ که از سوی روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شد تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در این ماه به ۱۹ هزار و چهار واحد مسکونی رسید. این آمار، ۵ /۱۳ درصد افزایش معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. در میان این معاملات، واحدهای مسکونی نوساز تا پنج سال ساخت با ۵ /۴۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. بر اساس این آمار توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی نشان می‌دهد واحدهای مسکونی که قیمت هر مترمربع از آن ها بین سه تا ۵ /۳ میلیون تومان است با ۹ /۹ درصد بیشترین سهم را دارا بوده‌اند. تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی نیز بیانگر آن است که واحدهای مسکونی زیر ۸۰ مترمربع با ۳ /۵۰ درصد بیشترین سهم را از آن خود کرده‌اند. همچنین معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی که ارزش آن ها بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است، با سهم ۶ /۱۱ درصد، بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس این گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های شهر تهران در دی‌ماه ۱۳۹۶ معادل ۲۴ /۵ میلیون تومان بود که این رقم افزایش ۷ /۱۶درصدی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل و سه درصد افزایش قیمت نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. طبق این گزارش بانک مرکزی شاخص کرایه مسکن اجاری هم در دی‌ماه ۱۳۹۶ در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳ /۱۰ و ۳ /۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.