شهردار منطقه ۱۷ با اشاره به اجرای طرح بازآفرینی شهری در این منطقه گفت: این طرح کمک موثری به شهروندان خواهد بود که توسط دولت دوازدهم کلید خواهد خورد.  در گذشته اقداماتی در راستای احیای بافت‌های فرسوده و نوسازی آنها صورت گرفته است که این طرح می‌تواند تاثیر بیشتری را در نوسازی بافت‌های فرسوده داشته باشد. 
وی گفت: در این طرح از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استفاده خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود طی ۲ سال آینده ۴۵۰ واحد مسکونی در منطقه ۱۷ ساخته و در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد.

شهردار منطقه ۱۷ افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده این واحدها قابل فروش بوده و به نوعی عمل خواهد شد که کسانی که می‌خواهند خانه‌های خود را نوسازی کنند بتوانند زمانی در این خانه‌ها اسکان پیدا کنند.