به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا، بررسی عملکرد بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی حوزه مسکن و ساختمان در کشور در حوزه اعطای تسهیلات حاکی است: این بانک از ابتدای سال 95 تا کنون حدود 274 هزار و 260 فقره تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است که از این تعداد 134 هزار و 257 فقره مربوط به سال گذشته و بیش از 140 هزار فقره مربوط به ماه‌های سپری شده از سال جاری بوده است. به این ترتیب رشد عملکرد تسهیلات‌دهی بانک مسکن در بخش «خرید» از هم‌ اکنون و در حالی که حدود دو ماه تا پایان امسال زمان باقی است، نمایان شده است.
 
برابر پیش‌بینی مدیرعامل بانک مسکن، حجم پرداخت تسهیلات خرید مسکن تا پایان امسال به 170 هزار فقره افزایش پیدا می کند که در این صورت رشد حدود 27 درصدی پرداخت این نوع تسهیلات در سال جاری نسبت به سال 95 رقم خواهد خورد.
 
کل تسهیلات اعطایی بانک مسکن در سال گذشته در بخش مسکن و سایر بخش‌ها اعم از صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات و غیره، 385 هزار و 337 فقره به ارزش مجموعا 160 هزار و 248 میلیارد ریال بوده است. در این میان سهم بخش مسکن از تسهیلات مذکور معادل 86 درصد از کل منابع تسهیلاتی سال گذشته این بانک بوده؛ طوری که بانک مسکن با پرداخت 138 هزار و 319 میلیارد ریال به 256 هزار و 881 متقاضی خرید، ساخت، مشارکت مدنی و تعمیرات مسکن طی یک سال، عملا عمده منابع خود را مصروف ماموریت بنیادی و تخصصی خود در بخش مسکن کرده است. در صورتی که به این رقم، تسهیلات مربوط به واگذاری سهم‌الشرکه نیز اضافه شود، سهم بخش مسکن از تسهیلات اعطایی این بانک به 90 درصد افزایش پیدا می‌کند.
 
عمده تسهیلات بخش مسکن در این بانک در قالب عقود پنجگانه مشارکت مدنی، خرید، جعاله، اجاره به شرط تملیک و مرابحه پرداخت شده است که در این میان سهم تسهیلات خرید مسکن نسبت به سایر عقود بیشتر بوده است.
 
در عین حال طی فروردین تا اسفند 95 مجموعا 25 هزار و 419 فقره تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ 68 هزار و 553 میلیارد ریال، 134 هزار و 257 فقره تسهیلات خرید مسکن به مبلغ 60 هزار و 137 میلیارد ریال و 97 هزار و 149 فقره تسهیلات جعاله به مبلغ 9 هزار و 502 میلیارد ریال توسط بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شده است.
 
افزون بر این 22 فقره تسهیلات اجاره به شرط تملیک به مبلغ 3 هزار و 993 میلیارد ریال و 34 فقره تسهیلات در قالب عقد مرابحه به مبلغ 122 هزار و 173 میلیارد ریال نیز در سال گذشته توسط بانک مسکن پرداخت شده است.
 
62 هزار و 203 میلیارد ریال از منابع تسهیلاتی بانک مسکن در سال گذشته نیز در قالب تسهیلات واگذاری سهم‌الشرکه و در قالب 185 هزار و 175 فقره در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
 
به این ترتیب در سال 95 مجموعا 122 هزار و 945 واحد مسکونی با مشارکت بانک مسکن احداث و 319 هزار و 432 واحد با استفاده از تسهیلات بانک مسکن (خرید و فروش اقساطی سهم‌الشرکه) خریداری شده است.
 
آمارهای فوق نشان می‌دهد بانک مسکن در سال گذشته در زمینه تحقق رسالت اصلی خود به عنوان تنها بانک تخصصی حوزه مسکن و ساختمان عملکرد مطلوبی داشته و از این رو کارنامه تسهیلاتی سال جاری را نیز روی همین ریل رقم زده است.