به گزارش رتبه آنلاین، در ماه مورد اشاره، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵۲.۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۷ درصد افزایش را نشان می دهد.
 
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ۱۳۹۶ ماه سال
 
تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی «گزارش  که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت »۱۳۹۶ ماه سال معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش:  در دی ماه سال ۱۳۹۶ تعداد آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۹۰ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مشابه سال قبل ۱۳/۵ درصد افزایش قیمت را نشان می دهد.
 
جداول بانک مرکزی
 
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دی حاکی از آن است که  از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منطقه ۵ با سهم ۱۳/۶بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
 
جداول بانک مرکزی
 
۲ – تحولات قیمت مسکن
 
در دی ماه میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵۲٫۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳ درصد و ۱۶٫۷ درصد افزایش نشان می دهد.
 
بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ معادل ۲۷٫۳ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۲۰ معادل ۵٫۵ درصد تعلق دارد.
 
 
 
جداول بانک مرکزی
 
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده معادل ۱۱٫۷ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲۴٫۷ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰٫۳ درصد و ۱۳٫۱ درصد افزایش نشان می دهند.
 
جداول بانک مرکزی
 
۳-  تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ده ماهه سال ۱۳۹۶
 
در ۱۰ ماهه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۵۰ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۲٫۲ درصدی را نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۴۷٫۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸٫۹ درصد افزایش نشان می دهد.
 
جداول بانک مرکزی
 
۴ – سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن
 
۴-۱-  توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
 
در ۱۰ ماهه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۵۰ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۲٫۲ درصدی را نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۴۷٫۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸٫۹ درصد افزایش نشان می دهد.
 
جداول بانک مرکزی
 
۴-۲-   توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
 
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در دی ماه نیز نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهایی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵٫۳ درصد اختصاص داشته است.
 
واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم های ۱۳٫۳ درصد و ۱۲٫۶ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع ۵۰٫۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
 
جداول بانک مرکزی
 
 ۴-۳-  توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
 
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی واحدهای مسکونی با ارزش ۱٫۵ تا ۲ میلیارد ریال با اختصاص ۱۱٫۶ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
 
واحدهای دارای ارزش ۲ میلیارد تا ۲٫۵ میلیارد ریال و یک تا ۱٫۵ میلیارد ریال نیز هر کدام با اختصاص ۹٫۵ درصد و ۸٫۶ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
 
در مجموع در این ماه حدود ۵۲٫۶ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۴ میلیارد ریال اختصاص داشت.
 
جداول بانک مرکزی
 
۵-  – تحولات اجاره بهای مسکن
 
در دی ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰٫۳ درصد و ۹٫۳ درصد رشد نشان می دهد؛ ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که اغلب یکساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
 
سهم هزینه مسکن شامل اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی بر پایه سال ۱۰۰=۱۳۹۵ معادل ۳۳٫۱ درصد است.
 
جداول بانک مرکزی
 
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه سال ۱۳۹۶ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، در اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه می شود.