خطر بازگشت رکود به بازار مسکنسرویس بازار -
فریدون پیرلورن با بیان اینکه نمی‌توان گزارش بانک مرکزی در حوزه مسکن را قبول کرد، گفت: سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار مسکن مورد نیاز است و گزارش بانک مرکزی در آذر ۹۶ که افزایش ۱۵ درصدی معاملات نسبت به سال گذشته و ۱۰ درصدی نرخ مسکن در تهران نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد را نمی‌توان قبول کرد.
 
به گزارش تجارت‌نیوز، وی ادامه داد: چگونه ممکن است سایر بخش‌ها بر اقتصاد تاثیر‌گذار باشد اما بخش مسکن فاقد تاثیر گذاری باشد؛ درحالیکه مسکن مصرف کننده اصلیِ حوزه‌های سیمان و فولاد و… است؟! همچنین افزایش تعداد معاملات در آذرماه خوب بوده و ما این آمار را به فال نیک گرفته‌ایم. ضمن اینکه مسکن فاقد رونق لازم بوده و هست و تعداد زیادی سرمایه گذاری غیر حرفه‌ای وارد عرصه مسکن شده‌اند.
 
پیرلورن گزارش‌های فعلی را نشات گرفته از عدم تحرک بازار مسکن در ۴ سال اخیر دانست و تاکید کرد که عدم تاثیر بازار مسکن در اقتصاد، قابل قبول نیست و افزود: همواره دوره رونق و رکود مسکن سینوسی حرکت می‌کند.
 
سرمایه‌گذاران در دوره رونق در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده و پروانه‌های زیادی گرفته می‌شود و بعد از دو سه سال، این دورهٔ رونق می‌گذرد و تعداد زیادی مسکن ساخته شده در دوره رکود روی دست بازار می‌ماند.
 
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: بخش مسکن دارای ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخش‌های اقتصادی است و حتی یک رستوران دار در حالت رونق بازار، از مسکن منتفع می‌شود؛ بنابراین شاخص مسکن کلی است و [ارتباطی به منازل قدیمی یا خالی ندارد] و بانک مسکن نیز از یک شاخص کلی [برای گزارش نویسی] استفاده کرده است.
 
پیرلورن با این تعبیر که بازار مسکن در حال رونق است، ادامه داد: بنده توصیه می‌کنم امروز بهترین دوران برای خرید مسکن است؛ چراکه حجم بالایی از خانه‌های خالی وجود دارد و تورم عمومی و قیمت‌ها پایین است و بعید می دانم شوک قیمتی در بازار مسکن ظرف امسال و سال آینده اتفاق افتاد ولی برخی تحرکات [در حوزه افزایش خرید مسکن] منجر به سو‌ءاستفاده‌هایی در بازار مسکن می‌شود.