به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، روز یکشنبه اوراق تسهیلات مسکن اسفند ۹۴ (تسه۹۴۱۲) با رشد ۱/ ۰ درصدی به قیمت ۷۴ هزار و ۳۸۳ تومان به فروش رسیدند.
 
بر اساس این خبر، با وجود افت تسه ها تا سطح ۷۲ هزار تومانی در هفته نخست دی اما در ادامه رشد تدریجی تقاضا در روزهای قبل نوسان در سطح ۷۴ هزار تومانی به وجود آورد و با توجه به رابطه مستقیم قیمت و نرخ سود نرخ سود واقعی وام در سطح ۷/ ۲۱ درصد قرار گرفت.
 
به گزارش جامعه خبر، با وجود افت ۵/ ۱ درصدی قیمت اوراق تسهیلات مسکن در آذر شاهد تشدید نوسانات بازار مسکن با رشد بیش از ۵۰ درصدی معاملات نسبت به آذر سال قبل بودیم و بخشی از این رشد تقاضا را می‌توان به رشد قابل توجه تقاضا در برخی مناطق خاص تهران و رشد تقاضای سرمایه‌گذاری به ویژه در واحدهای کوچک‌متراژ نسبت داد و تداوم روند آرام تسه ها مورد انتظار است.