به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما ؛ متغیرها به دو دسته عوامل درونی و بيروني تقسيم مي شوند که عوامل درونی مثل رشد جمعیت و میزان تورم و عوامل بیرونی مثل قیمت نفت هر کدام می توانند رکود و رونق بازار مسکن را افزایش يا کاهش دهند.
بررسي ها نشان مي دهد کاهش سود بانکی باعث مي شود سرمایه های مردم از بانک ها خارج شود و به سمت بازار مسکن سوق پیدا کند، چنانکه رونق اندک بازار مسکن در چند ماه اخير مويد اين ادعاست.
در اينفوگرافي زير با متغیرهای تاثیرگذار بر بازار مسکن آشنا مي شويد.