به گزارش بانک مرکزی، روند ثبت معاملات مسکن در تهران طی 9 ماه ابتدایی سال های 95 و 96 رو به رشد بوده است. بر این اساس در 9 ماه سال 94 تعداد 108 هزار و 90 معامله با متوسط قیمت هر مترمربع 41 میلیون و 562 هزار ریال ثبت شد که در سال بعدی (9 ماه سال 95) تعداد معاملات با رشد 8.6 درصدی به 117 هزار و 426 فقره افزایش یافته بود.متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 9 ماه سال 95 بالغ بر 43 میلیون و 506 هزار ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 4.7 درصد افزایش یافته است.در9 ماه سال 96 (از فروردین تا پایان آذرماه) 131 هزار و 537 فقره معامله در تهران ثبت شد که به لحاظ تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 12 درصد رشد داشته است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در 9 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 8 درصد افزایش یافته است. آمار بانک مرکزی نشان می دهد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 9 ماه امسال نسبت به 9 ماه سال 94 بالغ بر 13.2 درصد افزایش یافته است.