نشان می دهد که متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در تهران حدود پنج میلیون تومان بوده که بیانگر افزایش 1/4 درصدی نسبت به آبان ماه و 9/14درصدی در قیاس با آذرماه سال گذشته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه به منطقه ۵ با 4/24 درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۶ با 3/5 درصد افزایش اختصاص دارد.در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ ثبت شده است که در هر دو مورد افزایش وجود دارد.تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آذر ماه امسال به 17 هزار و 800 هزار واحد رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/50 درصد افزایش نشان می دهد.بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی که روز چهارشنبه منتشر شد، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در ماه آذر 9/50 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/14 درصد افزایش نشان می دهد. گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود.در آذر ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 17 هزار و 776 واحد رسید.