به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، فرابورس ایران اعلام کرد: پیرو اطلاعیه این شرکت در خرداد و مهرماه امسال و بر اساس مصوبه آبان ماه بانک مسکن و نیز نامه دی ماه معاونت تحقیقات بازار و توسعه محصول بانک مسکن در خصوص افزایش سقف تسهیلات جعاله اعطایی، مدت اجرای طرح اعطای تسهیلات جعاله مسکن تا سقف ۲۰۰میلیون ریال از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تنهایی و یا توأم با تسهیلات جعاله با سپرده، همزمان با خرید واحد مسکونی، تعویض وثیقه و یا انتقال مانده بدهی تهسیلات روش اقساطی (اعم از خرید یا ناشی از سهم الشرکه) تا پایان سال جاری تمدید شد.
 
این سومین بار در طول سال جاری است که زمان اعطای وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی تمدید می شود. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مبلغ این وام در حال حاضر ۱۰ میلیون تومان است که تنها در بانک مسکن و از محل اوراق تسهیلات مسکن این وام تا سقف ۲۰ میلیون تومان پرداخت می شود. در سایر بانک ها وام جعاله همچنان تا سقف ۱۰ میلیون تومان پرداخت می شود.