به گزارش دنیای اقتصاد، یک تغییر مثبت در فرآیند پرداخت تسهیلات مسکن در شبکه بانکی، علامتی قابل قبول از «شکل گیری رونق در معاملات مسکن» را مخابره کرد.  آمارهای رسمی از حوزه بالادست بازار مسکن مربوط به حجم ریالی و تعداد تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی کشور برای ساخت و خرید آپارتمان های مسکونی طی ۸ ماهه اول امسال با انعکاس یک تغییر مثبت در فرآیند پرداخت وام به متقاضیان، از رسیدن بازار مسکن به وضعیت رونق حکایت دارد. به عبارت دیگر هرچند هنوز رونق کامل در بازار مسکن مشاهده نمی شود اما توقف شیب منفی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن و همچنین شروع رشد مثبت در فرآیند پرداخت وام به متقاضیان خرید و ساخت واحدهای مسکونی در مقایسه با حجم کل تسهیلات بانکی پرداخت شده به بخش های مختلف در بازه زمانی ۸ ماه اول سال جاری، نشان دهنده رسیدن بازار مسکن به وضعیت رونق است. سهم تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی کشور به بخش مسکن از کل تسهیلات پرداخت شده به همه بخش هادر حالی طی ۸ ماهه اول سال جاری به ۵/ ۸ درصد افزایش یافته که این سهم در ۷ ماهه اول سال جاری ۶/ ۷درصد بود. سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی به بخش های مختلف، در ۷ ماه ابتدای امسال به پایین ترین سطح خود طی سال های اخیر رسید.