علی اصغر یوسف نژاد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در ساری افزود : موضوعات دیگری مانند پسماند ، حمل و نقل عمومی و تقویت بنیه دفاعی کشور هم از دیگر اولویت های دولت در بودجه سال آینده کل کشور است .نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی گفت که دولت در بودجه سال آینده برای مشارکت عمومی مردم جایگاه خوبی قائل شده به طوری که قرار است حدود 680 هزار میلیارد ریال از درآمدش را با واگذاری طرح های نیمه تمام و دارایی های غیرمنقول به بخش خصوصی و عمومی محقق کند.بر اساس آمارهای رسمی هم اکنون حدود 71 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که 6 هزار طرح از این تعداد ملی و بقیه استانی است .یوسف نژاد افزود : دولت با واگذاری دارائی ها و طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی و گسترش مشارکت عمومی به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی است که از نکات مثبت بودجه سال آینده کل محسوب می شود .وی برخورداری از انضباط و شفافیت مالی ، تمرکززدایی و افزایش اختیارات بودجه ای مدیران استانی و شهرستانی ، واقع بینانه شدن درآمد و هزینه دولت را از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده کل کشور برشمرد.این نماینده مجلس گفت : لایجه بودجه پیشنهادی دولت در سال 97 به مجلس شورای اسلامی در قیاس با لوایح بودجه ای سنوات گذشته از لحاظ عملکردی نیز واقع بینانه تر است.عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی توضیح داد : توجه به افزایش درآمد از محل صادرات غیر نفتی و توجه به موضوع سلامت شهروندان از دیگر نکات مثبت لایجه بودجه سال آینده دولت برای کشور است .رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده کشور را بیستم آذر ماه تحویل مجلس شورای اسلامی داد.** کاهش 200 ردیف متفرقه ، شاهکار ...