در این میان نگاهی به گزارش تحولات بازار مسکن پایتخت که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، این موضوع را تایید می کند که قیمت مسکن در نیمه دوم سال (مهر و آبان ماه) به طور متوسط 9.8درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و این در حالی است که نرخ تورم در کل کشور طی این مدت رقمی در حدود 8.3درصد بوده است، یعنی نوسان نرخ تورم و قیمت مسکن در نموداری نزدیک به یکدیگر انجام شده است اگرچه قیمت مسکن نسبت به نرخ تورم رشد بیشتری را تجربه کرده است. در این میان رییس اتحادیه مشاوران املاک هم ضمن رد افزایش بیش از تصور قیمت مسکن طی روزهای اخیر می گوید: قیمت مسکن از شاخص تورم عبور کرده است.مصطفی قلی خسروی می افزاید: برخی سازندگان، مردم و حتی مشاوران املاک عنوان می کنند که متوسط رشد قیمت مسکن در تهران در هر مترمربع 600هزار تومان به بالا بوده که این اظهارات دروغ است، البته آنچه اتحادیه املاک رصد کرده بر این اساس است که رشد قیمت مسکن از شاخص تورم عبور کرده است.او ادامه می دهد: تفاوتی که بازار مسکن در ماه گذشته نسبت به ماه های قبل داشته، این است که همواره اعلام می شد قیمت مسکن هنوز به شاخص تورم نرسیده است، اما براساس مشاهدات میدانی و آمارها می توان گفت که رشد قیمت مسکن از شاخص تورم عبور کرده است