به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ مجید کیان پور نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و معاون سابق وزارت مسکن، در برنامه گفت و گوی اقتصادیرادیو گفت و گو در خصوص دلایل کاهش تولید مسکن گفت:در ابتدا باید دهک های جامعه را سه دسته تقسیم کنیم دهک های اول و دوم که باید مسکن حمایتی به آنها تعلق بگیرد و دولت باید از طریق سازمان های حمایتی مانند کمیته امداد ،سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن ،مسکن مورد نیاز این اقشار را تامین کند.وی در ادامه افزود: همچنین برای دهک های سوم تا پنجم و بخشی از دهک ششم دولت سیاست گذاری کند و در قالب سازندگان ذی صلاح ،انجمن های انبوه سازان تسهیلات را در اختیار آنان قرار دهد و زمین مناسب را در صورت امکان برایشان تامین کند که بتوانند مسکن را تولید کنند و با قیمت تمام شده به علاوه ارزش افزوده با سود متعارف در اختیار مصرف کننده قرار داده بدهند.کیان پور تصریح کرد: در واقع ما با یک سیاست واحد نمی توانیم تقاضای بازار مسکن را ساماندهی کنیم و باید در سبدهای مختلف و بر اساس الگوی مصرف تلاش کنیم مسکن تولیدی را به متقاضیان دهک های مختلف ارائه بدهیم.نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:دولت در هیچ یک از این موارد نباید به طور مستقیم ورود پیدا کند بلکه تنها با سیاست گذاری و تسهیل گری و از طریق بخش خصوصی کارهای مربوط به بازار مسکن را انجام دهد .وی با بیان اینکه بازار مسکن از بازارهای موازی متاثر می شود،افزود: بازار بورس،سکه و ارز بر روی بازار مسکن تاثیر می گذارند؛زمانی که نرخ سود بانکی تغییر می کند بر این بازار اثرگذار است