مجید کیان پوربا اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تبعات آن در بازار، گفت: با کاهش نرخ سود بانکی به جای اینکه پول مردم در بانک ها بلوکه شده و منابع بدون پشتوانه تولید کند، با ایجاد انگیزه و مشوق و همچنین جذابیت در بازارهای موازی رونق تولید و اشتغال رخ خواهد داد.نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه همزمان با کاهش نرخ سود بانکی منابع مردم از بانک ها به سمت بازار سرازیر خواهد شد، افزود: با کاهش نرخ سود بانکی بازار مسکن در شرایط ایده الی قرار خواهد گرفت زیرا هدایت منابع به این بازار می تواند محرک اقتصاد بوده و چرخ صنعت را به حرکت در آورد.نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به شرایطی که در بازار حاکم است بهترین راهکار برای فعال سازی بازار مسکن کاهش نرخ سود بانکی است تا مردم تمایل بیشتری نسبت به خرید و فروش ملک داشته باشند. ضرورت ارایه مشوق های لازم برای فعال شدن بازار مسکن کیان پور با بیان اینکه یکی از روش های فعال شدن بازار مسکن ارایه مشوق های لازم است، گفت: با حمایت از بازار مسکن قطعا 30 درصد بخش صنعت کشور راه افتاده و مشاغل بسیاری را با خود درگیر می کند.این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه کاهش و تعدیل نرخ سود بانکی برای سرمایه گذاران حوزه مسکن انگیزه و جذابیت ایجاد کرده است، افزود: موضوع مهمی که همزمان با کاهش نرخ سود بانکی باید مدنظر قرار گیرد.