ایرج رهبر در گفت وگو با پانا تصریح کرد: معاملات مسکن ممکن است با رونق چند درصدی خرید و فروش و قیمت همراه باشد اما نکته مهم این است که باید برنامه اساسی برای بخش مسکن وجود داشته باشد و نباید به رونق های مقطعی و هیجانی در این بازار دل بست.رهبر اظهار کرد: طبیعی است بخش مسکن باید برای دوره های رونق و رکود برنامه منظم داشته باشد و برای نیازها و احیای بافت های فرسود و مقاوم سازی نقشه راه جامعی وجود داشته باشد .رهبر اظهار کرد: آنگونه که مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده اند سیاست کلان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، بازنگری و به روز رسانی طرح جامع مسکن به عنوان نقشه راه بخش مسکن تا افق سال 1404 است .وی افزود: همچنین برنامه ریزی برای توسعه مالی بخش مسکن و تدوین برنامه مشترک مسکن اجتماعی بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است از جمله برنامه های این وزارتخانه برای بخش مسکن است که باید روند اجرایی به خود بگیرد.نائب رییس انجمن انبوه سازان تاکید کرد: دولت باید برای مسکن خانوارهای کم درآمد و نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های نابسامان شهری برنامه داشته باشد در غیر این صورت کنترل آسیب های اجتماعی برای دولت دشوار خواهد شد.وی با اشاره به مشکل تامین منابع مالی و تسهیلات در بخش مسکن اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که دولت می تواند به این منظور طراحی کند حمایت از تشکیل شرکت های لیزینگ در بخش مسکن است .