کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید توسط سازنده ها در کل کشور، تکمیل و روانه بازار مصرف شد؛ درحالی که میزان عرضه نوساز در سال های رونق بالای ۸۰۰ هزار واحد بوده و هم اکنون «نیاز بحرانی» یا همان کف مورد نیاز عرضه مسکن، ۵۵۰ هزار واحد در سال برآورد می شود. به گزارش دنیای اقتصاد، اگر چه آثار خفیف و اولیه سقوط عرضه نوساز، طی ماه های اخیر در برخی مناطق پرمعامله بازار مسکن تهران دیده شده اما هنوز این کمبود به صورت اساسی در معاملات ملک از سوی فعالان بازار احساس نمی شود.با این حال، با توجه به تداوم رشد تدریجی معاملات خرید مسکن به خصوص در ماه های پیش رو، چنانچه روند فروش آپارتمان، با تزریق «نوساز»ها در حجم مناسب و متناسب با حجم معاملات جبران نشود، تبعات ناشی از این ناهماهنگی به زیان تقاضای مصرفی از بابت نوسانی تر شدن قیمت ها تمام خواهد شد.در ماه های اخیر یک دلیل کاهش سهم نوسازها در معاملات مسکن، حجم محدود فایل مناسب در گروه آپارتمان های تازه ساز یا کم سن (زیر ۵ سال ساخت) بوده است. این اتفاق سبب شد عوامل فروش این گروه از املاک دست به اقدامات هیجانی همچون تغییر افزایشی قیمت پیشنهادی یا خارج کردن فایل از بنگاه ها بزنند. در این میان، یک تحلیل انحرافی وجود دارد که با استناد به حجم نزدیک به نیم میلیونی خانه خالی، وضعیت عرضه را مناسب ارزیابی می کند.اما با نگاه ...