به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انتخابات هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد و مصطفی‌قلی خسروی 2405 رأی، حسام عقبایی 2073 رأی، عبدالله فرجی 1449 رأی، علی اصغر مرادزاده 1126 رأی، نسرین آبی‌ور 1088 رأی، احمد آذری 1029 رأی و سعید لطفی 862 رأی به دست آوردند.
محمدصادق کاشانی نیز به عنوان بازرس انتخاب شد.
مصطفی قلی خسروی 73 ساله و بازنشسته ارتش که به مرد موسفید املاک شهرت دارد بار دیگر توانست بر کرسی ریاست اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تکیه بزند.