بررسی این آمار نشان می‌دهد حجم معاملات خرید و فروش شهر تهران مهر ۹۶ در مقایسه با مهر سال ۹۵ حدود ۱۳,۵ درصد افزایش و معاملات اجاره مسکن ۱۳ درصد کاهش یافته است.

طی مدت یاد شده  در سطح کشور  ۳۳ هزار و ۴۶۸ قرارداد خرید و فروش و ۳۶ هزار و ۸۷۴ قرارداد اجاره در سامانه کد رهگیری ثبت شد. این در حالی است که سال گذشته در ۲۳ روز مهرماه ۳۲ هزار و ۹۸۷ قرارداد خرید و فروش و ۳۹ هزار و ۶۶۴ قراداد اجاره در بنگاه‌های املاک سراسر کشور ثبت شده بود. مقایسه این آمار می‌گوید میزان خرید و فروش و اجاره مسکن استان‌های کشور به ترتیب حدود ۱,۵ درصد افزایش و ۷ درصد کاهش یافته است.

همچنین طی شهریور ماه امسال در شهر تهران ۱۷ هزار و ۳۱۴ قرارداد خرید و فروش و ۱۶هزار و ۸۲۹ قرارداد اجاره انجام شد.

در سراسر کشور نیز در ۳۰ روز سومین ماه تابستان ۵۰ هزار و ۵۴ قرارداد خرید و فروش و ۵۴ هزار و ۹۱۸ قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات ثبت شد.