مبایعه نامه قراردادی است که بیع انجام شده در آن ثبت می شود. «بیع» به قراردادی گفته می شود که بر اساس آن مالی را به کسی می فروشند. به سخن دیگر، مبایعه نامه قراردادی مکتوب است که میان دو طرف معامله (فروشنده و خریدار) تنظیم و در آن مالی در برابر دریافت عوض یا قیمت فروخته می شود. در این نوشتار چگونگی نوشتن یک مبایعه نامه را شرح می دهیم.

نوشتن مبایعه نامه برای وراث

در مورد املاکی که مالک آن فوت شده باشد، در صورتی می توان ورثه مرحوم یا مرحومه را به عنوان طرف قرارداد شناخت که ورثه دارای گواهی حصر وراثت معتبر از مراجع قضایی باشند.

در متن گواهی حصر وراثت می بایست مشخصات ملک مورد نظر قید شود؛ مگر اینکه در آن نوشته شود که ورثه مذکور وارث تمام دارایی های متوفی هستند. در این صورت باید ابتدا مشخصات شخص متوفی و سپس مشخصات وراث به همراه شماره، مشخصات و تاریخ گواهی حصر وراثت در قرارداد قید شود. ضمن این که ورثه نمی توانند برای شخص متوفی مالی را خریداری کنند؛ یعنی شخص متوفی را نمی توان به عنوان خریدار تلقی کرد.

بعد از نوشتن مشخصات طرف های قرارداد، می بایست آدرس و شماره تلفن هر یک از دو طرف نوشته شود تا در صورت لزوم بتوان به آن رجوع کرد.

نوشتن مبایعه نامه در بخش اشخاص حقوقی

همه اشخاص می توانند به عنوان نماینده حقوقی شرکت ها، نهادها، ارگان ها و مراکز دولتی و خصوصی و… معرفی و در قرارداد به عنوان طرف معامله شناخته شوند. در این خصوص لازم است موارد زیر رعایت شود:

1 -کلیه شرکت ها باید دارای اساسنامه و روزنامه رسمی و مجوزهای لازم باشند و مشخصات مدارک در قرارداد قید شود.

2 – طرف قراردای که به عنوان نماینده یک شرکت معرفی می شود یا باید عضو هیئت مدیره شرکت باشد یا از طرف هیئت مدیره وکالت داشته باشد. شرایط وکالتنامه نیز باید به طور دقیق طبق شرایط و ضوابطی که برای اشخاص حقیقی گفته شد رعایت شود.

3 – کلیه نهاد ها و مراکز دولتی، خصوصی و ارگان ها باید مجوز داشته باشند و نماینده یا باید مدیر عامل باشد یا از جانب مدیر عامل وکالت داشته باشد.

4- ارگان ها و نهادهای دولتی باید مجوز خرید داشته باشند و نماینده باید مجوز های لازم را ارائه کند تا تنظیم کننده قرارداد آن را در متن درج کند.

5 – در بند «طرف های قرارداد» می بایست ابتدا مشخصات شخص حقوقی قید شود و سپس توضیح داده شود که این ملک برای فلان نهاد یا شرکت یا ارگان خریداری شده است. در این موارد باید شماره مجوز ها و مدارک قید شود و شخص حقوقی به عنوان نماینده قانونی و یا وکیل نماینده قانونی به امضای قرارداد اقدام نماید.

6 – در مورد اشخاص حقوقی نیز لازم است پس از درج مشخصات دقیق، آدرس و تلفن آن شرکت، ارگان یا سازمان قید شود که در صورت لزوم به آن رجوع شود.

منبع : سایت ملکی دلتا