مجید کیان پور نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مسکن یک بازار فرابخشی است،گفت: در این بازار تمامی دستگاه‌ها حضور دارند وباید با ارائه یک سیاست جامع و کامل بتوانند تمامی اقشار و گروه‌ها را تحت پوشش خود قرار دهند.
وی با اشاره به فعال شدن ۳۰ درصدی اقتصاد کشور همزمان با رونق گرفتن بازار مسکن گفت:با رونق گرفتن این بازار باید تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود تا شاهد افزایش بی رویه قیمت‌ها نباشیم.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: بازار‌های موازی بر روی بازار مسکن تاثیر گذار هستند بنابراین در سیاست‌های حمایتی و دولتی مسکن باید تمامی دستگاه‌های مختلف نظرات کامل برای بهبود و تقویت این بازار ارائه دهند.
کیان پور گفت: پرداخت تسهیلات مسکن باید به گونه‌ای باشد که تمامی اقشار و گروه‌های هدف جامعه از دهک‌های ضعیف جامعه تا دهک ۶ جامعه را در بگیرد.