تحولات بازار مسکن علامت خروج از رکود را نشان می دهد. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران، در شهریورماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی حدود چهار میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده است. این رقم نسبت به مرداد ماه ۱.۹ درصد و در مقایسه با شهریورماه سال گذشته تا ۹.۷ درصد افزایش دارد.
 
به گزارش فرارو، بیشترین رشد متوسط قیمت در شهریورماه به منطقه پنج با ۱۲.۵ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۲۲ با ۰.۴ درصد اختصاص دارد.
 
 همچنین در میان مناطق ۲۲ گانه تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی حدود ۱۰ میلیون تومان در منطقه یک با رشد ۱۰.۳ درصدی و کمترین آن با دو میلیون و ۲۸۰ هزار تومان با رشد ۷.۸ درصدی در منطقه ۱۸ است.
 
اما تحولات بازار معاملات مسکن در شهریورماه از این حکایت دارد که تعداد معاملات به ۱۵ هزار و ۵۴۵ واحد رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹.۲ درصد افزایش دارد.
 
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی ومعامله شده به تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۷.۵ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.
 
در مجموع در نیمه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران به ۸۵ هزار واحد رسیده که نسبت به شش ماهه اول سال ۱۳۹۵، ۲.۸ درصد افزایش دارد. در همین دوره زمانی متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی حدود چهار میلیون و ۵۸۰ هزار تومان با رشد ۶.۲ درصدی بوده است.
 
این آمارها خوشبینی را به بازار مسکن رسانده و برخی تحلیلگران معتقدند این بازار پس از سالها رکود بزرگ در حال عبور از شرایط رکودی است. آنها می گویند اقدامات دولت در چند سال اخیر بر  این روند تاثیر داشته است، از جمله تلاش برای بستن پرونده مسکن مهر، افزایش تسهیلات مسکن و همچنین اقدام اخیر کاهش نرخ سود بانکی.
 
بعد از سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور به بیشتر از منفی شش درصد رسید و ضربه ای سخت به بازار مسکن وارد شد.
 
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت بازار به فرارو گفت: «علائم خروج از رکود خیلی قوی است و واقعیت این است که براساس داده های ما در معاملات، سرمایه گذاری و پروانه های ساخت صادر شده دیگر نمی توان تعبیر رکود را تعبیر مناسبی درباره وضعیت بازار مسکن دانست.»
 
به گفته او "شاخص های و آمار منتشر شده  درباره معاملات شهریور ماه در تهران موید این مطلب است اما درباره شهرستان ها آمار شفافی وجود ندارد. با این حال اساسا آهنگ رشد بازار در شهرستان ها هم به همان نسبت تهران تغییر می کند. همبستگی بین وضعیت بازار مسکن در تهران و شهرستان ها وجود دارد. هر چه شهرها به تهران نزدیک تر باشند این همبستگی بیشتر است و هر چه دورتر باشند این همبستگی کمتر است."
 
سلطان محمدی در تحلیل تغییرات صورت گرفته در بازار گفت: «معمولا خروج از رکود در پایان هر دوره به دلیل افزایش میزان تقاضا نسبت به عرضه  است. یعنی وقتی عرضه نسبت به تقاضا کاهش یابد بازار از رکود خارج می شود و قیمت ها بالا می رود. در این بین عواملی می تواند این روند را تسریع کنند و یا در رخ دادن آن اختلال ایجاد نمایند.»
 
سلطانی محمدی معتقد است: «افزایش تسهیلات مسکن و اعتبارات بانکی، کاهش نرخ بهره و کاهش سرمایه گذاری در بازارهای موازی می تواند در خروج مسکن از رکود اثر گذار باشد و به رونق بازار کمک کند.»
 
این کارشناس بازار مسکن افزود: «وقتی نرخ بهره کاهش یابد، این بر رونق بازار ارز، سهام، مسکن و افزایش سرمایه گذاری اثر مثبت دارد. اما این بخش ها به موازات هم پیشرفت نمی کنند و هر کدام درصدی از تاثیرپذیری را خواهند داشت.»
 
سلطان محمدی درباره اثرگذاری اوضاع سیاست خارجی بر بازار مسکن گفت: «وقتی چشم انداز متلاطم در سیاست خارجی داشته باشیم، بازار ارز در کوتاه مدت جذابیت بیشتری پیدا می کند و سوداگران به سمت آن جذب می شوند. اما در میان مدت و بلند مدت بازار مسکن و سهام نیز خود را بالا می کشد. با این حال در کوتاه مدت این بازار ارز است که رونق زیادی خواهد داشت.»
 
سلطان محمدی در ادامه درباره آینده بازار پیش بینی کرد: «به نظرم تداوم روند مثبت در بازار مسکن ادامه خواهد داشت. قیمت ها آرام آرام افزایش می یابند. اما شاهد تغیرات شدید و به نوعی تکانه های قیمتی نخواهیم بود. فقط در موارد خاص ممکن است به بازار شوک وارد شود. مثلا اتفاقی غیر منتظره و خارج از بازار رخ دهد، همچون نقض برجام و یا اتفاقاتی از این دست در آن حالت ممکن است شوک به بازار وارد شود. اما براساس پارامترهای اقتصادی به نظر می رسد بازار مسکن همین روند آرام  را در مسیر رونق ادامه خواهد داد