یک عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان می گوید:« بسیاری از مسائلی که در زمینه کلی اقتصاد سبب جذب سرمایه یا سرمایه گذار است، در بخش مسکن نیز صادق هستند؛ ثبات قوانین و امنیت اقتصادی می تواند به رونق بازار مسکن کمک کند.»

ایرج رهبر با بیان اینکه اگر ما آمارهای بازار مسکن را از سال 1370 بررسی کنیم، هر پنج سال یکبار، رکودی در بخش مسکن به وجود می آید ،گفت:« معمولا مدتی طول می کشد تا از رکود بیرون بیاید؛ دلیل آن هم این است که رشد جمعیت ما نسبت به کشورهای دیگر که نرخ صفر و حتی منفی هم دارند، رشدی مثبت دارد.»

او افزود:« یعنی ما، نیاز به تامین مسکن را در داخل کشور به شدت احساس می کنیم،برای همین،به محض اینکه سرمایه به این بخش می آید، می بینیم که تا مقداری ساخت وسازها رونق می گیرد، دوباره به علت عدم ثبات قیمتی که به وجود می آید، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و این باعث می شود رکود به وجود بیاید.»

این فعال بازار مسکن با بیان اینکه ثبات قوانین و امنیت اقتصادی و حمایت هایی که دولت از بازار مسکن باید به عمل می آورد،سبب جلوگیری از گسترش رکود می شود،عنوان کرد:« یکی از دلایل باقی ماندن رکود طولانی در بازار مسکن مربوط به رشد جمعیت و انباشت تقاضایی که از قبل وجود داشته است،زیرا ما باید نوعی تولید سالانه مسکن را با یک روال عادی داشته باشیم،درحالی که اگر در یک بازه زمانی، تولید زیادی داشته باشیم و بعد از مدت زمانی، دوباره کاهش پیدا کند رکود ایجاد می شود.»

رهبر تصریح کرد:« بازار سرمایه در بخش مسکنهم بسیار مهم است، یعنی منابعی که ما برای بخش مسکن داریم یا باید تهیه کنیم منابع ارزان قیمتی نیست. همانطور که در سایر بخش های اقتصادی هم منابع ما بالای 35-30 درصد است. بنابراین برای اینکه این روال عادی را داشته باشیم، باید علاوه بر ثبات قوانین، منابع ارزان قیمتی را تدارک ببینیم که به این بازار کمک شـود یا تسهیلات بانکی ارزان قیمت در اختیار بگذارند.»

او افزود:« اگر بتوانیم جلوی این نوساناتی که هر چندسال یکبار در بازار مسکن اتفاق می افتد را با برنامه ریزی ها بگیریم و آن را به حالت منحنی خطی و صاف دربیاوریم شاید بتوانیم کمی به مسئله نیاز به مسکن که با توجه به رشد جمعیت در جامعه داریم، کمک کرده باشیم.»

رهبر تاکید کرد:« هرگاه مواد اولیه ارزان به بخش مسکن بیاوریم، مسلما هزینه تمام شده ما کاهش پیدا می کند، قیمت مسکن پایین می آید و در عوض، قدرت خرید مردم بالا می رود و این رونق به جریان می افتد.»

او افزود:« باید امکاناتی فراهم کنیم تا سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را با نرخ سود پایین تر بیاورد که معمولا عرف آن 7-6 درصد است