عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سرمایه گذاران اکنون سرمایه‌های خود را به جای ایجاد اشتغال، وارد بخش مسکن می‌کنند.

تخریب بازار مسکن با نگاه سرمایه داریمجید کیان پور در گفتگو با خبرنگار  مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه رونق در بازار مسکن به منزله تعادل در عرضه وتقاضا است گفت: افزایش نرخ اجاره داری و یا خرید مسکن به معنای رونق نیست، بلکه باید تقاضای موجود در بازار را پاسخگو باشیم.
وی در ادامه افزود: باید متناسب با نیاز متقاضیان بتوانیم مسکن تولید کنیم، در غیر این صورت افزایش نرخ خرید مسکن ، تنها نشانه‌ای از رونق دراین بازار نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نگاه سرمایه داری بازار مسکن در کشور گفت: سرمایه گذاران اکنون سرمایه‌های خود را به جای ایجاد اشتغال، وارد بخش مسکن می‌کنند.
کیان پور بیان کرد: ورود سرمایه‌ها به بخش صنعت و اشتغال و بهبود سیاست‌های اقتصادی می‌تواند، بازار‌های موازی برای بخش مسکن ایجاد کند و این امر محرک بازار مسکن به شمار می‌رود.
وی در خاتمه یادآور شد: دولت باید با اجرای سیاست‌های حمایتی خود ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه‌های خانوار‌ها را در بخش مسکن پوشش و تعادلی را در عرضه و تقاضای این بازار ایجادکند.