عضو کميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از اينکه متأسفانه به جاي آرامش نرخ در بازار مسکن، شاهد افزايش نرخ رهن مسکن هستيم، گفت: نرخ مسکن با قدرت اقتصادي شهروندان همخواني ندارد، از سوي ديگر وعده مسکن اجتماعي در دولت يازدهم تقريباً روي کاغذ ماند.

ناصرموسوي لارگاني درباره وضعيت بازار مسکن درکشور، بيان داشت: در دولت گذشته، مسکن مهر افرادي راکه به خواب هم نمي ديدند، صاحب مسکن کرد.

وي با بيان اينکه در طرح مسکن مهر اقشار کم در آمد با پرداخت اقساطي توانسته اند صاحب خانه شوند، تصريح کرد: البته ايرادتي نيز طرح مسکن مهردارد، زيرا در برخي استان ها و شهرستان ها جانمايي مناسبي براي مسکن مهرانجام نشده است.

اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس افزود: در برخي استان هاي کشور زيرساخت هاي لازم در ارتباط با مسکن مهر ديده نشده است اما به طور حقيقي در اکثر مناطق کشور، طرح مسکن مهر براي مستضعفان رضايت بخش بود.

وي ادامه داد: وعده مسکن اجتماعي در دولت يازدهم تقريباً روي کاغذ ماند بدين معنا که در عمل در حوزه مسکن تنها چيزي که ما شاهد بوديم اين بودکه وعده مسکن توسط مسئولان داده شد اما اقدام مناسبي در زمينه مسکن مشاهده نشده است.

موسوي لارگاني بيان داشت: در دولت دوازهم رئيس جمهور وعده کاهش قيمت مسکن و رفع مشکلات مسکن جوانان را داد اما تاکنون شاهد رفع مشکلات مسکن درکشور نبوديم و اين در حالي است که با توجه به اينکه فصل نقل و انتقالات مسکن در آستانه فرارسيدن مدارس درکشور ما به اوج مي رسد، اما متأسفانه به جاي آرامش نرخ در بازار مسکن شاهد افزايش نرخ رهن مسکن بوده ايم.

وي با بيان اينکه درآمدها با هزينه هاي مردم تناسب ندارد، تصريح کرد: رئيس جمهور و هيئت دولت بايد براي رفع مشکلات مسکن تدابير جدي اتخاذ کنند.

نماينده مردم فلاورجان در مجلس يادآورشد: نرخ مسکن با قدرت اقتصادي شهروندان همخواني ندارد زيرا اقشار کم درآمد با درآمد کنوني که دارند تنها مي توانند به سختي اقتصاد معيشتي و غذايي خانوارشان را تأمين کنند و مسکن در اين راستا تبديل به يک موضوع لاينحل براي طبقه کم درآمد جامعه شده است.