این پیشنهاد در روند جذب تقاضای موثر تاثیر بالایی دارد. اجرا شدن این برنامه در میان‌مدت اثر خوبی بر بازار مسکن به جا خواهد گذاشت.
وضعیت پرداخت و بازپرداخت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت مانند شرایط وام‌های دوره گذشته این پیشنهاد نیز بر بازار مسکن بی‌ثمر خواهد بود. نحوه تقسیط، سود تقسیط و بلندمدت بودن اقساط، پیشنهاد افزایشی را که آخوندی در مورد تسهیلات مسکن داده، اثرگذار و تقاضای موثر را جذب می‌کند. در اقدامات اولیه اجرا شدن این پیشنهاد، می‌توان پیش بینی کرد که بازار واحد‌های آماده فروش با قیمت‌های متفاوت رونق می‌گیرد و بازار معاملات، تقسیط و تخفیفات لازم در زمینه فروش آنها آغاز می‌شود؛ این مساله بر خرید و فروش و معاملات مسکن اثر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد.
اگر در پیشنهاد افزایش اعطای تسهیلات مسکن از هر شش ماه یک برابر به هر پنج ماه یک برابر تدوام وجود داشته باشد و خط اعتباری مشخصی در نظر گرفته نشود و نیز این سیاست بعد از طی یک دوره پایان نیابد، اثر آن بر بازار کلان مشخص می‌شود. در غیر این‌صورت تاثیری بر بازار کلان نخواهد گذاشت. اگر این پیشنهاد یک خط ممتد طولانی باشد و تداوم آن حفظ شود قطعا تقاضای موثر را به نحو خوبی جذب می‌کند. در ایران هیچ راهی غیر از ارائه تسهیلات برای فعال کردن بازار مسکن وجود ندارد. در بازار مسکن تقاضای عمده و جمع شده، تقاضایی است که برای واحد‌های کوچک و زیر ۱۰۰متر وجود دارد و متقاضیان در این زمینه بسیار زیاد هستند.
یکی از پیش نیاز‌های تشکیل خانواده وجود مسکن است. تحریک متقاضیان با استفاده از ارائه تسهیلات مسکن، تنها راه خانه‌دار شدن قشر عظیمی از مردم در ایران است و آثار میان‌مدت خوبی بر بازار مسکن می‌گذارد. ارائه تسهیلات مناسب می‌تواند با افزایش متقاضی مسکن، طلسم تورم مسکن را در معاملات بشکند وکاهش تورم مسکن مردم را مجدد به بازار مسکن برمی‌گرداند.بازگشت مشتریان مسکن، رونقی را در بازار مسکن ایجاد می‌کند که بی‌ثمر و بی‌اثر نخواهد بود. در حال حاضر راهی جز ارائه تسهیلات بانکی مداوم با بهره پایین و طولانی مدت وجود ندارد.
سیاست دولت یازدهم در راستای تسهیلات مسکن تقریبا درست پیش رفته است. جز سیاستی که دولت یازدهم در پیش گرفت، راه چاره‌ای دیگر وجود نداشت تا آثار تورمی اولیه در بازار مسکن را کم کرد. لازم به ذکر است که در بازار مسکن باید با احتیاط بیشتری در راستای سیاست‌های دولت یازدهم عمل می‌شد. راه حل مناسب‌تر بهبود در بازار مسکن، ایجاد خطوط اعتباری در تسهیلات مسکن با ارقام بالا، سود پایین و باز پرداخت طولانی بود که دولت یازدهم تقریبا شروع کننده چنین سیاستی بود، اما جای کار بیشتری وجود داشت.