میزان فروش آپارتمان در تهران از ابتدای سال جاری تا کنون نزدیک به 6 درصد افزایش داشته است.طی 5 ماه اول امسال تعداد معاملات آپارتمان­ های مسکونی در تهران به 69 هزار و 600 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش نزدیک به 2 درصدی نشان می­ دهد. در این مدت میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی فروخته شده توسط مشاوران املاک تهران، 4 میلیون و 550 هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (5 ماه اول سال 95) رقمی کمتر از 6 درصد رشد پیدا کرده است.
بانک مرکزی با تجزیه و تحلیل آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، گزارش تحولات بازار معاملات مسکن تهران در ماه مرداد 96 را منتشر کرد.بر اساس این گزارش، ماه گذشته حجم معاملات آپارتمان­ های مسکونی شهر تهران به 18 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 24 درصد و 6 درصد افزایش نشان می­ دهد.
در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع آپارتمان معامله شده از طریق بنگاه ­های معاملات ملکی شهر تهران 4 میلیون و 670 هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 6 درصد افزایش از خود نشان می­ دهد.در ماه میانی تابستان امسال حجم معاملات آپارتمان­ های مسکونی شهر تهران به 17 هزار و 984 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مرداد سال گذشته 6 درصد رشد کرده است.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مرداد 96 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت به سهم 47 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده ­اند. سهم مذکور در مقایسه با مرداد سال 95 معادل 5 درصد کاهش یافته است و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت (عمر بنا) 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال ساخت، افزوده شده است.
بر اساس این گزارش، توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در ماه گذشته حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16 درصد از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه ­نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم ­های 11 درصد و 10 درصد در رتبه­ های بعدی قرار گرفته ­اند. در مجموع بیش از 70 درصد از کل تعداد معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران در مرداد امسال مربوط به 10 منطقه شهر تهران (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 14، 8، 10، 7، 1، 15 و 11) بوده و 12 منطقه باقی مانده نیز کمتر از 30 درصد حجم معاملات خرید آپارتمان را به خود اختصاص داده ­اند.
گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ماه گذشته نشان می­ دهد: بیشترین رشد متوسط قیمت آپارتمان (میانگین قیمت مسکن) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به منطقه 6 (معادل 12درصد) تعلق داشته است. همچنین بیشترین کاهش قیمت مسکن در همین فاصله زمانی مربوط به منطقه 22 و معادل 4 درصد بوده است.
از سوی دیگر در میان مناطق 22 گانه شهر تهران، میانگین قیمت یک متر مربع واخد مسکونی معامله شده، معادل 9 میلیون و 900 هزار تومان گزارش شده که متعلق به املاک مسکونی منطقه یک بوده است.همچنین کمترین قیمت آپارتمان با 2 میلیون و 260 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است.
قیمت مسکن در این دو منطقه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب یک درصد و نزدیک به 6 درصد افزایش نشان می­ دهد.
بر اساس این گزارش، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در مرداد امسال حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 3 تا 4 میلیون تومان، سهم 22 درصدی در معاملات خرید داشته است. همچنین 11 درصد معاملات خرید واحد مسکونی در تهران نیز به واحدهای با متوسط قیمت 2 تا 3 میلیون تومان به ازای هر متر مربع بوده است.ماه گذشته توزیع حجم معاملات خرید مسکن به گونه ­ای بوده که 59 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت معامله شدند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مرداد 96 سال 96 مشخص می­کند بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 متر مربع اختصاص داشته که 15 درصد بوده است.
واحدهای با مساحت 70 تا 80 متر مربع و 50 تا 60 متر مربع به ترتیب با سهم ­های 14 درصد و 13 درصدی در رتبه­ های بعدی قرار دارند.در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیر بنای کمتر از 80 متر مربع، 51 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

ماه گذشته توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد به گونه­ ای بوده که در میان دامنه ­های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش کل 150 تا 200 میلیون تومان با اختصاص سهم 12 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. واحدهای دارای ارزش کل 200 تا 250 میلیون تومان و 100 تا 150 میلیون تومان نیز هر کدام با اختصاص سهم­ های 11 درصدی در رتبه­ های بعدی قرار گرفته ­اند. در مرداد امسال، 46 درصد از معاملات مسکونی با ارزش کمتر از 300 میلیون تومان بوده است