یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که در حال حاضر نیمی از اقتصاد کشور دارند در فقری ناشی از صنعت ساختمان به سر می برند.

بیت الله ستاریان با اشاره به وضعیت رکودی بخش مسکن اظهار داشت: مسکن ابعاد بسیار وسیع اقتصادی دارد و عموما بخش ساختمان تقریبا بیش از نیمی از اقتصاد دولت ها را در بر می گیرد. در کشور ما نیز همینطور است. وی افزود: عموما بخش خصوصی و ۹۱ بخش ساختمان را بخش خصوصی فعال دارد و بیش از ۶۳ مردم نیز در این بخش اشتغال دارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین ، این کارشناس بخش مسکن تصریح کرد: این ارقام نشان می دهد که ما داریم درباره سوژه عظیم اقتصادی صحبت می کنیم.ستاریان عنوان کرد:از طرف دیگر، بحث مسایل اجتماعی این بخش بسیار عظیم است و بهداشت روانی جامعه را در بخش مسکن می توانیم ایجاد کنیم.

وی با بیان این که اگر بحث ناهنجاری های اجتماعی مسکن را خواهیم بڔرسی کنیم، می بینیم نقش قوه قضاییه بیشتر است.این کارشناس مسکن متذکر شد: اتفاقاتی که در بخش مسکن مهر رخ داد، باید ببینیم کدام یک از مطالعات انجام شد و بحران هایی که در پی آن شاهد بودیم.

ستاریان ادامه داد: برای مساله مسکن ما نباید بخشی نگاه کنیم، باید کلان نگاه کنیم و مسکن یک نهضت ملی شود. وزارت راه و شهرسازی کجا می تواند حرف بزند که بخش های دیگر از نظر اقتصاد مسکن اطلاعاتی ندارند، اما در کشورهای توسعه یافته خلاف این است.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: من معتقدم وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم نمی توانست برای حوزه مسکن کاری کند. ما در گذشته راهسازی را با بخش مسکنی که نیمی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد، یکی کردیم.

ستاریان افزود: دولت های قبل وزارت مسکن و شهرسازی را حیات خلوت خود می دانستند. یعنی این قدر برای وزارت مسکن ارزش قایل نبودیم، در حالی که اگر بگوییم تمام وزارتخانه ها دارند برای دولت کار می کنند و فقط یک وزاتخانه می توانست برای بخش خصوصی نظر بدهد، همین بخش بود.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر، رونق بخش مسکن، بخش مسکن و حتی بخش دولتی را رونق می دهد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که در حال حاضر نیمی از اقتصاد کشور دارند در فقری ناشی از صنعت ساختمان به سر می برند، یادآور شد: ما از روز اول می گفتیم که مسکن تنها کالایی است که ما نباید به تقاضای موثر آن نگاه و دقت کنیم، بلکه تقاضای مطلق آن باید نگاه کنیم.

ستاریان گفت: بر این اساس، این مباحث در بخش مسکن نه از دیدگاه اقتصادی، از نظر اجتماعی، جمعیتی، روانی، فرهنگی و... باید یک‌جا دیده شود و برنامه‌ای کامل و جامع داشت.

وی افزود: همچنین وقتی حرف از یک و دو میلیون واحد مسکونی می‌شود، فقط اسم آن یک میلیون واحد است، اما رقمی است که بخش وسیعی را باید بچرخاند. شما می‌دانید یک میلیون واحد مسکونی ساختن یعنی چه؟ یعنی 100 میلیون مترمربع. یا 220 میلیون مترمربع با فضاهای جانبی مثل مسجد، مدرسه و... . حالا اگر هر متر را در یک میلیون تومان ضرب کنید، 220 هزار میلیارد تومان می‌شود. این کارشناس بخش مسکن خاطرنشان کرد: این در حالی است که ما می‌گوییم هر یک ریالی که در هر ساختمان ساخته شد، یک ریال زیرساخت می‌خواهد.